מה קורה באוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה)

אירועים

01 יוני

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בתקשורת ומדיה חדשים

בניין ארזי-עופר (חדר ישיבות תקשרת (C228))

06 יוני

17:00-20:00

סדנת משפט ומדעי הרוח

בניין ארזי-עופר (חדר ישיבות תקשרת (C228))

08 יוני

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בכלכלה פיננסית

בניין איבצ'ר-טיומקין (סמינריון PE101)

13 יוני

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית

בניין אריסון-לאודר (אולם מבטח שמיר אחזקות בע"מ A316)

15 יוני

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בתקשורת ומדיה חדשים

בניין ארזי-עופר (סמינריון C110)

15 יוני

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בהתנהגות ופיתוח אירגונים

בניין איבצ'ר-טיומקין (סמינריון PE201)

23 יוני

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בכלכלה התנהגותית

בניין איבצ'ר-טיומקין (סמינריון PE201)

27 יוני

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני MBA במנהל עסקים

בניין רדזינר-קיימות (אודיטוריום מינה רוקח SL103)

29 יוני

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בממשל

בניין איבצ'ר-טיומקין (סמינריון PE201)

04 יולי

18:00-21:30

מפגש היכרות לתואר שני MBA במנהל עסקים

בניין רדזינר-קיימות (אודיטוריום מינה רוקח SL103)

04 יולי

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בתקשורת ומדיה חדשים

בניין ארזי-עופר (חדר ישיבות תקשרת (C228))

06 יולי

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בהתנהגות ופיתוח אירגונים

בניין איבצ'ר-טיומקין (סמינריון PE205)

12 יולי

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בכלכלה פיננסית

בניין איבצ'ר-טיומקין (סמינריון PE205)

20 יולי

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בכלכלה התנהגותית

בניין איבצ'ר-טיומקין (סמינריון PE205)

25 יולי

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בממשל

בניין איבצ'ר-טיומקין (סמינריון PE205)

03 אוגוסט

18:00-20:00

מפגש היכרות לתואר שני .M.A בהתנהגות ופיתוח אירגונים

בניין איבצ'ר-טיומקין (סמינריון PE205)