מטרת מפגשי ההורים הינה לחשוף את ההורים והמשפחות לעשייה ולחוויית הלימודים הייחודית שמקבלים הסטודנטים שלנו- הילדים שלהם.

במפגשים נעשים סיורים להורים, הרצאת פתיחה המציגה את רוח הבינתחומי, הכרות עם הדיקן ועם הנעשה בבית הספר ולאחר מכן הרצאות קצרות של סגל בית הספר בסגנון טד. ​