הוגנות ושוויון מגדרי

אוניברסיטת רייכמן פועלת לקידום סביבת חינוך ועבודה שוויונית, מכילה ובטוחה. מטרתנו לספק סביבה אקדמית מעצימה, שבה כל אחת מאתנו תרגיש בטוחה להשתתף באופן מלא ושווה בחיי האוניברסיטה. יצירת קהילה בטוחה שבה אין מקום להטיה, הטרדה ואלימות מכל סוג - וכל חבר/ה בקהילה שלנו חופשי/ה לפרוח. סביבה שבה שוויון מגדרי נתפס ונחווה כזכות יסוד המגדיר את החברה שלנו. במאמץ חשוב זה, אנו מרכזים מידע ומספקים סיוע, שירותים ומשאבים לרווחת כל חברי/ות קהילת אוניברסיטת רייכמן.

אנו מאמינים שגיוון מגדרי מוסיף ערך רב לחינוך, יצירתיות ומצוינות. אולם, כדי ששוויון מגדרי יתקיים עלינו לעבוד בצומת שבין האקדמיה לבין החברה. דהיינו, לאתגר את האופן שבו ידע, מחקר ופרקטיקה מוערכים ופועלים יחדיו במגוון רחב של מנגנונים, נקודות מבט, וגישות לקידום שוויון והוגנות מגדרית. אנו משקיעים משאבים רבים לזיהוי ולהסרת החסמים (הפנימיים והחיצוניים), המשפיעים על שיעור השתתפותן של נשים במרחב האקדמי במדע ובמחקר, וייצוגן בכל סולם הדרגות, לרבות ההנהגה הבכירה.

 

על מנת ששוויון מגדרי לא יהיה אמירה ריקה מתוכן, אלא בעל משמעות וערך אמתיים ומתוך אמונה ברורה ששוויון מגדרי הוא חלק משמעותי מערכי אוניברסיטת רייכמן, מונתה באוניברסיטה יועצת הנשיא להוגנות מגדרית. בין תפקידיה נכללים: העלאת המודעות לנושא, ארגון מידע, קידום תוכניות העצמה לנשים, וכן הכנת דיווח מגדרי שנתי על פעילות האוניברסיטה בנושא.


כמו כן, פועלות באוניברסיטה שתי ממונות על מניעת הטרדה מינית שהגדרת תפקידן כוללת, בין היתר, טיפול בתלונות על הטרדה מינית על-פי הוראות החוק, הפצה נרחבת של התקנון למניעת הטרדה מינית לחברי הסגל האקדמי והמנהלי, קיום הדרכות והפצת לומדות לעובדים על ההתמודדות עם הנושא.


אוניברסיטת רייכמן פועלת למימוש מחויבותה לקידום האיזון, ההכלה והשוויון המגדרי באוניברסיטה. כך לדוגמה, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים היא אשה, כמו גם מנכ"לית וסגנית נשיא האוניברסיטה, סגנית נשיא לשיווק ותקשורת, דיקנית הסטודנטים, דיקנית בית הספר לפסיכולוגיה ודיקנית בית הספר לתקשורת, ראשת רשות המחקר וכן רוב המנהלים בדרגי הביניים הן נשים.


באוניברסיטה מתקיימות גם פעילויות שונות ייעודיות להגברת השוויון והאיזון המגדרי בקרב קהילת הסטודנטים. לדוגמה, תוכניות לימוד, פרויקטים ומועדונים בקמפוס שעוסקים בקידום והעצמה של נשים; נציגות מסלול, תמיכה אישית וקבוצתית לסטודנטיות, כנסים בנושא, פעילות בעמותות המקדמות נשים, ממונות על מניעת הטרדה מינית ועוד. על אף שכל פונקציה שונה במהותה, כולן פועלות בצורה הוליסטית ובמטרה משותפת – קידום שוויון ההזדמנויות והגיוון המגדרי בקמפוס.

יצירת קשר

יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

פרופ׳ סיון הירש-הפלר

  • כתובות מייל
    hsivan@idc.ac.il

ממונה על מניעת הטרדות מיניות

עו"ד ענת ויין

ממונה על מניעת הטרדות מיניות

גל בורסוק