נהלים למניעת הטרדה מינית

אוניברסיטת רייכמן פועלת ונלחמת למען סביבת לימודים ועבודה חופשיים מהטרדה מינית. אוניברסיטת רייכמן רואה בחומרה רבה כל הטרדה מינית, התנכלות על רקע הטרדה מינית, ותעשה כל שביכולתה על מנת למנעם במסגרת פעילות האוניברסיטה. הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים.

אוניברסיטת רייכמן מינתה מטעמה ממונות לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית. בכל בירור או פניה - הנך מוזמנ/ת ליצור קשר עם:

ענת ויין

גל בורסוק

ביום 20.9.98 נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998.
החל מתאריך זה הטרדה מינית והתנכלות מהווים מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין.


תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות על פיו החוק והתקנות הם הקובעים, וניתן לעיין בהם כאמור בסעיף 10 לתקנון זה.

 

 

חלק סעיפים פירוט
א 1-4 מהן הטרדה מינית והתנכלות (ו"מסגרת יחסי עבודה")​
ב 5-6 התוצאות המשפטיות של הטרדה מינית והתנכלות​
ג 7-8 מדיניות אוניברסיטת רייכמן ואחריותוה
ד 9-10 מניעת הטרדה מינית והתנכלות​
ה 11 מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך?​
ו 12-17 הליך הגשת התלונה והטיפול במסגרת אחריותה של אוניברסיטת רייכמן

The connection between tea and sexual harassment

החוק למניעת הטרדה מינית