​נהלים ותקנות בתחום דיווחי השעות

 

בעת דיווח קוד היעדרות של מחלה/מחלת ילד/מחלת הורה/מחלת בן משפחה, יש לצרף במערכת את קובץ האישור הרפואי. לא ניתן להשלים את הדיווח ללא צירוף מסמך האישור.
(ניתן לצרף קבצי word, pdf וכמובן קבצי תמונה – דוגמת תמונה מהטלפון הנייד).

אין סורק בקרבתכם? ניתן להגיע למשרד הקישור וליהנות משירות סריקה ושליחה אליכם לדוא"ל.


כיצד ניתן לנצל ימי מחלה אשר ברשות העובד, לצורך מחלה של בן משפחה מקרבה ראשונה?

 

  • בשל מחלה, טיפולים או בדיקות, יש לבחור בקוד העדרות מחלה.
  • בשל מחלת ילד, יש לבחור בקוד העדרות מחלת ילד.
  • בשל מחלת בן /בת זוג, יש לבחור בקוד העדרות מחלת בן משפחה.
  • בשל מחלת הורה, יש לבחור בקוד העדרות מחלת הורה.
  • בשל בדיקות הריון, יש לבחור בקוד העדרות בדיקות היריון.

 

מה זה בדיוק "מחלה ללא אישור רפואי"?

 

האוניברסיטה מאפשרת לעובדיה לנצל עד 4 ימי היעדרות בשנה בגין מחלה, ללא דרישה להצגת אישור רפואי. תחת המגבלות הבאות: לא ניתן לדווח בצמוד לחופשה או מחלה.


אילו ימי היעדרות, מלבד ימי מחלה, אינם יורדים מקצובת ימי החופשה?


ימי היעדרות שלא נחשבים כניצול של קצובת ימי החופשה: מילואים, ימי חג, חופשת לידה,
ימי אבל, ימי הודעה מוקדמת במקרה של פיטורין

 

דיווח בקוד העדרות "אם מניקה", מעודכן על ידי מחלקת משאבי אנוש.

מכסת ימי החופשה המקסימלית שניתן לצבור משנה לשנה, הינה שוות ערך קצובה של שנתיים (לדוגמא: באם קצובת החופשה של עובד היא 14 ימים בשנה, יהיה זכאי לצבור עד 28 ימי חופשה).