מערכות ושירותים

 • המרכז האישי

  המערכת כוללת בתוכה את מגוון שירותי התוכנה והמידע הניתנים לסגל, לסטודנטים ולבוגרים, וזאת בכפוף לתפקיד ולהרשאות הניתנות לו לרבות: הודעות ואירועים, לוח אירועים, מערכת שעות, טפסים להורדה, דיווחי שעות, תיק קורא בספריה, שינוי סיסמא, ספר טלפונים ועוד.

 • מנהל הסגל והסטודנטים

  מערכת מנהל הסגל והסטודנטים היא המערכת המרכזית הפועלת בקמפוס. המערכת מרכזת מידע ומהווה כלי מרכזי בהזנה ושליפה של נתונים כגון: מידע אישי וכללי על סגל המרכז, סטודנטים ובוגרים, מידע על הקורסים שנלמדו ונלמדים באוניברסיטת רייכמן, ציונים, מידע על מועמדים ועוד.

 • אתרי קורסים

  לכל קורס הנלמד באוניברסיטת רייכמן יש אתר התומך במגוון רחב של אפשרויות, לרבות העלאת תכני עזר, ומאפשר למרצה לנהל אותו בהתאם לצרכי הקורס.

 • CRM

  פלטפורמה משמשת את היחידות השונות במרכז לניהול אנשי הקשר, וכן את מנהל הרישום של סטודנטים מחו"ל בכל תהליך הקליטה של מועמדים.

 • הפצת הודעות אקדמיות

  המערכת מאפשרת למנהלי הסטודנטים והסגל להפיץ הודעות אקדמיות לסטודנטים לפי קבוצות שונות כגון קורסים, מסלולים, בתי-ספר וכדומה.

 • מסרים מידיים

  מערכת זו שולחת הודעות SMS לסטודנטים ולסגל. המערכת מפיצה לכלל הסטודנטים והסגל הודעות אקדמיות כגון: ביטולי שיעור, שינוי כיתות ואולמות הרצאה, מיקומי בחינות ועוד.

 • דיוור אלקטרוני

  מערכת זו מאפשרת למחלקות שונות באוניברסיטת רייכמן לשלוח דואר אלקטרוני בתפוצה רחבה. המערכת תומכת בהפצת עלונים מקוונים, מסמכי עדכון שונים, מידע והזמנות לאירועים וכנסים.

 • כספים

  מערכות לטיפול בגביה ושכר לימוד במערכת מנהל הסטודנטים, הנהלת חשבונות והזמנות, סליקת תשלומי בכרטיסי אשראי.

 • קריאת שירות (אחזקה)

  מערכת דיווח ופתיחת תקלות בנושאי תחזוקה ובינוי.

 • אישור כניסה לאורחים

  מערכת המאפשרת לסגל המרכז לאשר כניסת רכבי אורחים לחניית הסגל של המרכז.

 • ספר טלפונים

  ספר טלפונים ממוחשב של אנשי הסגל באוניברסיטת רייכמן.

 • תיק קורא בספריה

  מערכת המציגה את הספרים שהושאלו בספריית המרכז ומועדי החזרתם.

 • תחנת מידע ורישום לקורסים

  מערכת המאפשרת לסטודנט לצפות בציוניו, במערכת השעות ובלוח הבחינות, להגיש ערעורים, לשלם שוברים ועוד.

 • משאבי מידע אלקטרונים

  מערכת המאפשרת לסגל ולסטודנטים הפעיעלם גישה מרחוק למאגרי מידע אינטרנטיים.

 • המרכז להכוון תעסוקתי

  אתר המציג את שירותיו של המרכז להכוון תעסוקתי ומאפשר הגשת מועמדות למשרות שהמרכז מאתר עבור סטודנטים ובוגרים.