חזון אוניברסיטת רייכמן

המרכז הבינתחומי הרצליה, לימים אוניברסיטת רייכמן, הוקם על פי מודל אוניברסיטאות העילית (Ivy League) בארה"ב ופועל כמוסד אקדמי חופשי, ראשון מסוגו בישראל. בעמוד זה אנו מפרטים באופן שקוף וברור את ערכינו, מטרותינו וגישתנו האקדמית, החברתית והבינתחומית.

יעדים וגישות

 

 

מודל לאקדמיה אחרת

 

אוניברסיטת רייכמן שואפת להתפתח להיות אוניברסיטה בעלת בשורה ייחודית באקדמיה הישראלית. גישתה האקדמית היא אינטרדיסציפלינרית מובהקת; מסגרתה הארגונית מבטיחה את עצמאותה הכלכלית; מרחב התייחסותה הוא קהיליית העסקים הבינלאומית. מטרתה העיקרית של אוניברסיטת רייכמן היא הכשרת אנשי מקצוע ישראליים בתחומי העסקים, הפוליטיקה, המשפט ומדעי המחשב, בראייה רחבה של תנאי הסביבה במאה ה-21. אוניברסיטת רייכמן מפעילה תכניות אקדמיות בינלאומיות באנגלית, המפגישות סטודנטים מצטיינים מישראל עם עמיתים מרחבי העולם. בדרך זו מעניקה האוניברסיטה לבוגריה היכרות עם מאפייני העולם שמעבר לגבולות ישראל.

מייסדי המרכז הבינתחומי, לימים אוניברסיטת רייכמן, חלמו והגשימו את הקמתו של מודל לאקדמיה אחרת. אקדמיה שחותרת להשתוות לרמת המעולים שבמוסדות ההשכלה בעולם, והופכת מקור השראה למערכת האוניברסיטאית במדינה כולה.

 

 

בינתחומיות, השפה העסקית החדשה

 

השינויים התכופים שחלים בעולם ובאזור, מציבים אתגרים חדשים בפני בוגרי המוסדות האקדמיים, לעומת האתגרים בפניהם ניצבו קודמיהם. השווקים הגלובליים ופתיחתם בפני היזם הישראלי מחייבים הקניית ידע נוסף ויכולת לתקשר בשפה הבינלאומית החדשה, המבוססת על ידע בינתחומי בכלכלה, משפטים, מחשבים ועוד. בינתחומיות היא היכולת האינטלקטואלית להתייחס לבעיה נתונה מכמה זוויות ראייה בו בזמן, ולמצוא לה פתרון משולב. ההכשרה הבינתחומית נמצאת בראשית דרכה באקדמיה הבינלאומית. אוניברסיטת רייכמן שואפת להמשיך ולפתח את הכשירויות המיוחדות לה, וכך להיות בין מובילות ההתפתחות האקדמית בעולם בתחום זה.

 

 

מבט עם אופק בינלאומי

 

הסביבה העסקית החדשה היא בינלאומית, ומחייבת ראייה גלובלית. כל חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה נהנים ממוניטין בינלאומי ומהיכרות עם מערכות מקצועיות מחוץ למדינת ישראל. לצדם פועלת ועדה מייעצת בינלאומית, שבה חברים מיטב הכוחות האקדמיים בעולם, התורמים מיכולתם ומכשרונם להצלחת המרכז ותלמידיו.

 

 

הסטודנט במרכז העשייה האקדמית

 

אוניברסיטת רייכמן רואה את עיקר שליחותה בהכשרתם של תלמידיה לקראת האתגרים המקצועיים והחברתיים המצפים להם, ומאמציה ממוקדים במטרה זו. בהתאם, מושם דגש על הקשר הישיר עם הסטודנטים, בכל התחומים, האקדמיים, האישיים והקבוצתיים.

 

 

מחקר איכותי וחדשני

 

אוניברסיטת רייכמן מטפחת תכניות מחקר, מלגות ופיתוח, על איכותן, יצירתן, חדשנותן והשפעתן. אוניברסיטת רייכמן היא מרכז ליצירה של ידע; קידום מדעי החברה הקשורים לתורת המשפט, למדעים ולחדשנות. אוניברסיטת רייכמן הינו מרכז מוביל למחקר חדשני ושיתופי.

במשך השנים האחרונות זכה המוסד, במאות מענקי מחקר, לרבות מענקי המחקר האירופאיים היוקרתיים (ERC).
פועלים בו עשרות מרכזי ומכוני מחקר. האחרון שבהם נחנך בשנת 2021 - מרכז רוזנטל להדמיה מוחית במסגרת בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה.

 

 

עצמאות אקדמית ומנהלית

 

אוניברסיטת רייכמן היא מוסד ללא מטרות רווח ומיום היווסדה כמרכז הבינתחומי הרצליה, בחרה שלא לקבל סבסוד ממערכת התקצוב הממשלתית של ההשכלה הגבוהה. שכר הלימוד באוניברסיטת רייכמן מכסה רק כ-80% מהוצאותיו השוטפות. יתר ההוצאות ממומנות על-ידי תרומות. הודות לעצמאותה התקציבית, נהנת האוניברסיטה מחרות אקדמית ומנהלית מלאה ומחויבת רק לטובת תלמידיה ולהשכלתם. הבינתחומי הרצליה, לימים אוניברסיטת רייכמן, הוקם על פי מודל אוניברסיטאות העילית (Ivy League) בארה"ב ופועל כמוסד אקדמי חופשי, ראשון מסוגו בישראל.

אוניברסיטת רייכמן גובה מתלמידיה שכר לימוד ריאלי ומעניקה תגמול הולם למוריה. מייסדי המוסד, מאמינים כי כך ניתן לתמרץ את חברי הסגל האקדמי למצוינות, לבחינה מתמדת של תכניות לימודים ושיטות הוראה, למעורבות, יוזמה וגילוי עניין בסטודנטים, ולהתעדכנות מתמדת בהתפתחויות בשוק ובידע הבינלאומי.

ערכים ומטרות

 

  • אוניברסיטת רייכמן הציבה מטרה להכשיר את מנהיגי העתיד של מדינת ישראל ולהצמיח מנהיגות עסקית, פוליטית, טכנולוגית ומשפטית ברמה הגבוהה ביותר. גישתה החדשנית של אוניברסיטת רייכמן שונה באופן מהותי מזו הנהוגה במוסדות האקדמיה האחרים בישראל וכוללת שילוב דיסציפלינות ומחויבות חברתית עמוקה.
  • אוניברסיטת רייכמן מקפידה להעסיק בסגל שלה מורים בעלי הכשרה ומוניטין בינלאומיים, המשלבים מצוינות אקדמית עם מעורבות בעולם המעשה.
  • אוניברסיטת רייכמן היא מוסד ללא מטרות רווח ומיום היווסדה, כמרכז הבינתחומי, בחרה שלא לקבל סבסוד ממערכת התקצוב הממשלתית של ההשכלה הגבוהה. שכר הלימוד באוניברסיטת רייכמן מכסה רק כ-80% מהוצאותיו השוטפות. יתר ההוצאות ממומנות על-ידי תרומות. הודות לעצמאותה התקציבית, נהנת אוניברסיטת רייכמן מחרות אקדמית ומנהלית מלאה ומחויבת רק לטובת תלמידיה ולהשכלתם. המרכז הבינתחומי, לימים אונברסיטת רייכמן, הוקם על פי מודל אוניברסיטאות העילית (Ivy League) בארה"ב ופועל כמוסד אקדמי חופשי, ראשון מסוגו בישראל.
  • אוניברסיטת רייכמן גובה מתלמידיו שכר לימוד ריאלי, תוך התחשבות ביכולתם הכספית, ובוחרת ומתגמלת את אנשי הסגל האקדמי והמנהלי, בהתאם לכישוריהם.
  • אוניברסיטת רייכמן מעורבת בחיי הקהילה שהיא פועלת בתוכה, ותורמת לה באמצעות מיטב הכשרונות והמשאבים העומדים לרשותה.
  • אוניברסיטת רייכמן רואה עצמה מחויבת לערכי היסוד של חברה חופשית וסובלנית, ובראשם חרות האדם לממש את עצמו בכל תחום של חיי המחשבה והמעשה. המוסד פועל בדרכים מגוונות כדי לחזק ערכים אלו בחברה הישראלית, ומעודד את תלמידיו לפעול לאורם של ערכים אלו.
  • אוניברסיטת רייכמן שואפת להקנות לבוגריה השכלה מעמיקה, וגם רחבה, במגוון תחומים, ולהנחיל את הבינתחומיות, החיונית להצלחה בסביבה העסקית הבינלאומית של המאה העשרים ואחת.