בהכרזה על הקמת המרכז הבינתחומי הרצליה נקבע כי המרכז, לימים אוניברסיטת רייכמן, נועד להיות בית להוראה לבני האיזור ולצעירים מתפוצות העם היהודי.


מתוך חזון זה, נוסד בשנת 2001 בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי. בית הספר הוקם בימים בהם פרצה האינתיפאדה השנייה, ובימיו הראשונים מנה עשרות בודדות של סטודנטים. כיום, לומדים בבית הספר הבינלאומי כ-2,000 סטודנטים המגיעים מ-90 מדינות.


בשדרת הדגלים ע"ש רפאל רקנאטי ניתן למצוא עשרות דגלים שונים המייצגים את המדינות מהן מגיעים הסטודנטים הלומדים בבית הספר הבינלאומי.

 

לאוניברסיטת רייכמן תרומה ציונית וחברתית ייחודית, והוא למעשה האוניברסיטה הבינלאומית הראשונה בישראל. בדו"ח מיוחד שפורסם מטעם המועצה להשכלה גבוהה נקבע כי "אוניברסיטת רייכמן היא המוסד הבינלאומי ביותר בישראל שתורם את מספר הסטודנטים הבינלאומיים הגדול ביותר ל'לימודים מלאים' ולקבוצת הסטודנטים היהודיים".


"מרגש לראות שמוסד קטן ללא שום תקצוב ממשלתי הפך להיות מרכז הקליטה החשוב ביותר במדינת ישראל"


פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד אוניברסיטת ריכמן.