תהליך הקבלה .M.A בפסיכולוגיה קלינית

תנאי הגשת מועמדות לתכנית:


*ממוצע ציוני קורסי הפסיכולוגיה בתואר ראשון - 90 ומעלה

* ציון מתא"ם 100 ומעלה (המתא"ם תקף 5 שנים אחורה)

 • מועמדים בעלי ממוצע (ציוני קורסי הפסיכולוגיה) הנמוך מ 90 יידחו.

 

 


ניתן להגיש מועמדות לוועדת חריגים בשלושה מקרים:


ממוצע ציוני פסיכולוגיה בתואר ראשון 90 + אחת מהאופציות הבאות:

 1. ציון מתא"ם 90 ומעלה (בתוספת אישורים רלבנטיים)
  אנא צרפו מכתב הסבר לבקשתכם. אנו נתייחס ברצינות הראויה לכל בקשה חריגה ונבדוק אם יש למועמד/ת חוזקות אחרות שמפצות על המתא"ם הנמוך והאם ישנה הצדקה משכנעת מדוע המועמד אינו עומד בתנאי הסף.
 2. כל מי שיש לו GRE פסיכולוגיה והינו עולה חדש עד חמש שנים (בהצגת תעודת עולה בלבד)
 3. מי שבידו תואר שני בממוצע 90 ומעלה ללא מתא"ם. תנאי הכרחי להגשת מועמדות הינו ממוצע 88 בתואר הראשון.

 

 

תנאי הגשת מועמדות לתכנית ההשלמות לפסיכולוגיה קלינית:

 • ממוצע תואר ראשון 90 ומעלה (כל תואר שאינו פסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות)
 • תשובות לגבי קבלה לתכנית ההשלמות יינתנו בחודש מאי ובחודש אוגוסט.

 

 


תהליך הקבלה ללימודים כולל שני שלבים:

 1. מיון על סמך הנתונים שהציג המועמד: ציוני תואר קודם וציוני בחינת המתא"ם.
  שלב ב' - מועמדים שיעברו את שלב א' בהצלחה, יזומנו לראיון על-פי שיקולי ועדת הקבלה.​
  *יתכן ויתווסף שלב מיון נוסף.
 2. בקבלת הסטודנטים יישמר שוויון הזדמנויות מלא, ולא תהיה כל אפליה בין המועמדים בשל גזעם, מינם, דתם ולאומיותם.​
 3. מועמדים שיתקבלו ללימודים, יהיו חייבים בתשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד, וזאת כדי להשלים את תהליך קבלתם. אלה ששילמו את המקדמה, מתחייבים ללמוד במרכז הבינתחומי הרצליה בשנת הלימודים הקרובה, ומקבלים על עצמם בכך את הוראות תקנון שכר הלימוד.​
 4. מועמדים שיתקבלו ללימודים, אך לא יסדירו את הרשמתם כאמור בסעיף 3, ייחשבו כמי שוויתרו על מקומם בתכנית, ומקום זה יוצע לבאים אחריהם ברשימת המועמדים.