מעמד הרישום והצגת תעודות .M.A בפסיכולוגיה קלינית

הנחיות לרישום


על כל המועמדים להירשם לתכנית בשני אופנים:

 1. ברישום מקוון באתר אוניברסיטת רייכמן עד ל 28.2.22
 2. ברישום מקוון - לאתר השיבוץ - מערכת שיבוץ ארצית ממוחשבת בין התאריכים 2.02.2022 עד ל 30.5.2022 - הסברים מפורטים מטה.

 

במהלך הרישום המקוון עליך להעלות את הטפסים הבאים:

 1. אישור מקורי על זכאות לתואר ראשון ועל תארים נוספים במידה וקיימים (תואר שני או דוקטורט), הכולל את גיליון הציונים המלא והממוצע הסופי.
 2. גליון ציונים רשמי של קורסי פסיכולוגיה המכיל ציון ממוצע.
 3. מתא"ם או GRE
 4. תיאור קו"ח באופן סיפורי - טופס להורדה כאן למטה (תחת טפסי רישום)
 5. תיאור התנסות מחקרית - טופס להורדה כאן למטה (תחת טפסי רישום)
 6. טופס הערכת ממליץ - תהליך בקשה ושליחה של הערכות הממליץ ייעשה באמצעות מערכת ממוחשבת לניהול המלצות. למידע נוסף >>
 7. טופסי הערכת ממליץ הינם חסויים בפני המועמד וישלחו ישירות מהממליץ לרישום. טופס להורדה כאן למטה (תחת טפסי רישום).
 8. צילום ת.ז
 9. תמונה

* במידה ולא העלית את הטפסים במהלך הרישום המקוון תוכל להיכנס לתחנת המידע ולהעלות את הטפסים החסרים.

 


מערכת שיבוץ ממוחשבת


לכבוד ציבור הנרשמים והנרשמות ללימודי מוסמך בפסיכולוגיה (שנת הלימודים תשפ"ג), מערכת

השיבוץ הממוחשבת מקצרת ומיעלת את הליך קבלת המועמדים לתוכניות המוסמך. המוסדות

המשתתפים במערכת הם אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת בר-אילן,

אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת רייכמן, אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה העברית,

האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית עמק יזרעאל, הטכניון, המכללה האקדמית אחוה, המכללה

האקדמית תל אביב-יפו, המכללה האקדמית תל חי, המסלול האקדמי המכללה למינהל, והמרכז האקדמי רופין.

 

כל המועמדים שנרשמו ללימודי מוסמך באחד מהמוסדות המשתתפים חייבים להירשם

במערכת הממוחשבת עד לתאריך 30 במאי 2022 על מנת שמועמדותם תישקל.

אתם תתבקשו לדרג את העדפותיכם בשני מועדים:

הכנסת העדפות ראשונית (דירוג ברירת מחדל) בתאריכים 27 למרץ עד 23 לאפריל 2022.

הכנסת העדפות סופית בתאריכים 6 ליוני עד 20 ליוני 2022 .

 

הרישום לאתר מתבצע רק פעם אחת, זאת אומרת אם אתם מועמדים לכמה מוסדות, אתם

מתבקשים להירשם אך ורק פעם אחת.

 

על מנת להירשם, יש להיכנס ללינק הבא:

www.psychologymatch.org

 

בשלב ראשון, יש ליצור חשבון משתמש. זכרו היטב את הסיסמא שבחרתם מכיוון שתצטרכו

להשתמש בה שוב בעת דירוג העדפותיכם. למרות שהמועד האחרון לרישום הוא 30 במאי 2022 ,

מומלץ להירשם בהקדם.

 

 

הסבר על המערכת


המערכת היא פרי שיתוף פעולה בין מספר מוסדות אקדמיים בישראל. בעת הרישום, המועמדים

ירשמו כרגיל למוסדות הלימוד אליהם הם מעוניינים להתקבל, וכן ירשמו במערכת השיבוץ

הממוחשבת. בשלב השני, תכניות הלימוד במוסדות השונים תערוכנה את הליכי המיון וראיונות

קבלה למועמדים כמקובל כיום. בשלב השלישי, המועמדים והמוסדות ידרגו את העדפותיהם. כל

מועמד ידרג את העדפותיו מתוך התכניות אליהן הוא נרשם ושבהן זומן להערכה, וכל מוסד

ותכנית לימודים ידרג את המועמדים שהם מעוניינים לקבל. בשלב האחרון, המערכת הממוחשבת

מציעה שיבוץ אופטימלי הלוקח בחשבון את העדפות המועמדים והמחלקות ושולחת אותו

למוסדות הלימוד. מוסדות הלימוד ייצרו קשר עם המועמדים ויודיעו להם על קבלה. המערכת

נועדה להבטיח שכל מועמד/ת מתקבל/ת לתוכנית הטובה ביותר עבורו/ה (על פי הדירוג האישי

שהוכנס למערכת) שמעוניינת לקבל אותו/אותה.

 

האתר מכיל פרטים נוספים על אופן פעולת המערכת וכיצד יש להשתמש בה. אנו ממליצים לכל

המועמדים להיכנס בהקדם לאתר וללמוד על אופן השימוש במערכת.

 

חשוב: השימוש במערכת לא מחליף את הרישום למוסדות דרך אתרי הרישום הרגילים.

השימוש במערכת אינו כרוך בתשלום. פרטיכם האישיים וכן ההעדפות שתמלאו יישארו חסויים

ולא יועברו לאף גורם, ובפרט לא למוסדות הלימוד.

 

 

 • מועמדים שאינם מציגים את כל נתוניהם עם טפסי הרישום ומתכוונים להציגם בשלב מאוחר יותר של הרישום, יציינו זאת בטפסי הרישום במקום הרלוונטי. בכל מקרה, המועמדים יציגו את כל נתוניהם במשרד הרישום לא יאוחר מה- 28 בפברואר 2022.
 • מועמד שיציג בעת הרישום תעודות לא מקוריות, מועמדותו תיבדק על סמך הנתונים שהציג. אם יימצא כי ניתן לקבלו - יהא עליו להציג תעודות מקוריות מיידית, תוך שבוע ימים ממועד ההודעה שתימסר לו. מועמד שיעכב הצגת תעודות מקוריות עלול לאבד את מקומו, ויידחה לשלב מיון מאוחר יותר.
 • עם קבלת טפסי הרישום במשרדנו, תישלח למועמד הודעה על קבלת הטפסים. האישור יכלול אישור על קבלת הטפסים במלואם, או לחילופין, אישור ופירוט הטפסים החסרים שעל המועמד להציג.
 • מועמד שלא יציג את הטפסים המקוריים החסרים עד למועד האחרון שנקבע, ייחשב כמי שוויתר על מועמדותו ללימודים באוניברסיטת רייכמן.
 • מועמד שיציג מסמכיו לאחר המועד האחרון שנקבע, ויעמוד בסף הקבלה שנקבע למועד זה, יתקבל על בסיס מקום פנוי.
  הצגת תעודות

 

הצגת תעודות


 • אישור מקורי על תואר אקדמי קודם, הכולל את גיליון הציונים והממוצע הסופי, ובנוסף, גיליון ציונים נפרד של קורסי פסיכולוגיה / מדעי ההתנהגות. (סטודנטים שטרם סיימו תואר ראשון, נדרשים להציג בעת הרישום גליונות ציונים עדכניים ורשמיים. עליהם להציג יחד עם אישור הזכאות לתואר גיליון ציונים סופי לא יאוחר ממועד תחילת הלימודים).
 • ציון במבחן המתא"ם. ניתן לבקש שתוצאות הבחינה יישלחו ישירות לאוניברסיטת רייכמן.
 • תיאור קורות חיים באופן סיפורי, תיאור התנסות מחקרית, שתי המלצות, צילום ת.ז ותמונת פספורט דיגיטלית.

כיצד ניתן להציג את התעודות?


 • עם חותמת מקורית של המוסד המנפיק אותן.
 • כצילום, עם אישור נוטריוני חתום על ידי נוטריון.
 • ע"י הצגת צילומים ולצידם הטפסים המקוריים, במשרד הרישום.
 • שליחת מסמכים מאושרים בחתימה דיגיטלית על-ידי מוסד הלימודים בו למד המועמד לתואר ראשון.
 • המוסד האקדמי בו למד המועמד ישלח את המסמכים במייל ישירות לאוניברסיטת רייכמן.

​מועמדים בעלי תעודות מחו"ל:


תנאי הקבלה יחולו, בשינויים מתחייבים, על בעלי תעודות מחו"ל. תעודות אלו ישוקללו, וההחלטה לגבי המועמדות תוכרע בוועדת קבלה מיוחדת. תעודות בשפה זרה שאינה אנגלית יש להציג עם תרגום נוטריוני לעברית.