מועדי רישום ועלויות .M.A בפסיכולוגיה קלינית

1 בינואר 2022 - 28 בפברואר 2022

כ"ח בטבת תשפ"ב - כ"ז באדר א' תשפ"ב

 

  • על מנת שמתעניין יחשב כ"מועמד ללימודים" שמועמדותו תיבחן באחד מהמועדים לעיל, יש להגיש לאוניברסיטת רייכמן את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים המקוריים הנדרשים לצורך רישום, עד לתאריך האחרון של המועד הרלוונטי.
  • אוניברסיטת רייכמן שומרת על זכותה להחיל קריטריונים מחמירים יותר על מועמדים שהגישו את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים הנדרשים לאחר תום הרישום.

 

דמי רישום:


300 ש"ח.


את דמי הרישום ניתן לשלם בכמה אופנים:

  1. בסיום תהליך הרישום המקוון​
  2. במשרדי הרישום - בהמחאה, במזומן או בכרטיס אשראי.

 


*דמי הרישום מהווים השתתפות בעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים לתוכנית, ולא יוחזרו למועמד גם אם המועמדות נדחית או בוטלה ההרשמה ביוזמתו מכל סיבה שהיא.