​תקנון הפסקת לימודים .M.A בפסיכולוגיה קלינית

סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תשפ"ג, והחליט לבטל/להפסיק לימודיו, חייב להודיע על כך בכתב (באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל) למנהל רישום וקבלה או למנהל תכנית התואר השני .M.A בפסיכולוגיה קלינית. על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית אינה נחשבת להודעה על הפסקת לימודים. רק הודעה בכתב, שהוצא אישור לגבי קבלתה תחשב לעניין זה.

 

הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

 

טבלת הפסקת לימודים:

​הודעה על ביטול לימודים / הפסקת לימודים   ​התשלום בו חייבים
​כ"ט תמוז תשפ"ב ​28.07.22 תוחזר המקדמה
​א' אב תשפ"ב - כ"ח אב תשפ"ב ​29.07.22 - 25.08.22 25% מהמקדמה
​כ"ט אב תשפ"ב - י"ט אלול תשפ"ב ​26.08.22- 15.09.22 50% מהמקדמה
​כ' אלול תשפ"ב - ד' תשרי תשפ"ג ​16.09.22 - 29.09.22 75% מהמקדמה
​ה תשרי תשפ"ג - ו' חשון תשפ"ג ​30.09.22 - 31.10.22 ​המקדמה כולה
​ז' חשוון תשפ"ג - ז' שבט תשפ"ג ​01.11.22 - 29.01.23 ​50% משכר - הלימוד
​ח' שבט תשפ"ג - כ"ז אדר תשפ"ג ​30.01.23 - 20.03.23 ​66% משכר - הלימוד
​מ - כ"ח אדר תשפ"ג ​21.03.23 ​100% שכר - לימוד