תהליך הקבלה M.Sc. in Machine Learning and Data Science

דרישות הקבלה:

 

  • בעלי תואר ראשון במדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, או הנדסת מחשבים בממוצע 85 ומעלה. מועמדים העומדים בדרישות אלה יועברו לבחינת ועדת הקבלה, כמתואר לעיל. בנוסף לאמור לעיל, ועדת הקבלה תבחן את המועמדים, בין היתר, על בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית ופוטנציאל למחקר. בחינתם של מועמדים בעלי תואר ראשון במקצועות האמורים בממוצע נמוך מ 85 תהיה מעמיקה יותר, בדגש על איתור סימנים למצוינות.
  • מועמדים בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים שעומדים בדרישות הקדם במקצועות המתמטיקה והם בעלי ממוצע 90 ומעלה יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית (בהתאם לתנאי הקדם ולרבות הצורך בבחינת ועדת הקבלה). בחינתם של מועמדים בעלי תואר ראשון במקצועות כאמור בממוצע נמוך מ-90 תהיה מעמיקה יותר, בדגש על איתור סימנים למצוינות.
    מתקבלים לתוכנית עשויים להזדקק לקורסי השלמה של התוכנית על פי המתואר בתוכנית ובהתאם לרקע האקדמי שלהם בנוסף לקורסי התואר השני של התוכנית.
  • מועמדים בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים אשר אינם עומדים בדרישות הקדם במקצועות המתמטיקה והם בעלי ממוצע 90 ומעלה יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית (בהתאם לתנאי הקדם ולרבות הצורך בבחינת ועדת הקבלה). בחינתם של מועמדים בעלי תואר ראשון במקצועות כאמור בממוצע נמוך מ 90 תהיה מעמיקה יותר, בדגש על איתור סימנים למצוינות. במידה וימצאו מתאימים, למועמדים אלה תוצע האפשרות להירשם לשנת השלמות של התוכנית אשר במהלכה יושלם הרקע המתמטי הנחוץ וילמדו קורסי בסיס במדעי המחשב על-פי המתואר בתוכנית. בסיום שנת ההשלמות ולאחר השלמת תהליך הרשמה מחודש לתוכנית תיבחן מחדש מועמדותם לתוכנית על ידי ועדת הקבלה תוך בחינת מכלול השיקולים ומתן דגש להישגים בשנת ההשלמות (ללא מחויבות מראש לקבלם).
  • קורסי ההשלמה ייקבעו לגופו של כל מקרה על-ידי ועדת הקבלה. התשלום לקורסי ההשלמה הינו בנוסף ואינו כלול בשכר הלימוד. מבלי לגרוע מיתר התנאים כאמור לעיל, מעבר קורסי ההשלמה מותנה בסיומם בממוצע 80 ומעלה ובהשלמת כל קורס השלמה בציון 70 ומעלה.
  • קבלת המועמדים לתוכנית תעשה על בסיס בחינת כל המסמכים והתעודות אשר הציג המועמד ותעשה על ידי ועדת קבלה קפדנית.
  • בקבלת הסטודנטים יישמר שוויון הזדמנויות מלא, ולא תהיה כל אפליה בין המועמדים בשל גזעם, מינם, דתם ולאומיותם. מועמדים שיתקבלו ללימודים יחויבו בתשלום מקדמה.
  • תשלום המקדמה מהווה התחייבות ללימודים באוניברסיטת רייכמן בשנת הלימודים הקרובה, וקבלה של הוראות תקנון שכר הלימוד. מועמדים שלא יסדירו את הרשמתם כאמור לעיל, ייחשבו כמי שוויתרו על מקומם בתוכנית, ומקום זה יוצע לבאים אחריהם ברשימת המועמדים.

 

 

מועמדים בעלי תעודה מחו"ל:

 

תנאי הקבלה יחולו, בשינויים מותאמים על בעלי תארים אקדמיים מחו“ל. החלטת הקבלה תתקבל על ידי ראש התוכנית.