תקנון הפסקת לימודים M.Sc. in Machine Learning and Data Science

סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תשפ"ג, והחליט לבטל/להפסיק לימודיו, חייב להודיע על כך בכתב (באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל) למנהל רישום וקבלה או למנהל התוכנית. על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית אינה נחשבת להודעה על הפסקת לימודים. רק הודעה בכתב, שהוצא אישור לגבי קבלתה תחשב לעניין זה.

 

הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

 

*תקנון הפסקת לימודים ישלח לסטודנטים שיתקבלו לתוכנית.

 

 

נוהל הודעה על הפסקת לימודים לשנת תשפ"ג:

 

​הודעה על ביטול לימודים / הפסקת לימודים   ​התשלום בו חייבים
​כ"ט תמוז תשפ"ב ​28.07.22 ​תוחזר המקדמה
​א' אב תשפ"ב - כ"ח אב תשפ"ב ​ 29.07.22 - 25.08.22 ​25% מהמקדמה
​כ"ט אב תשפ"ב - י"ט אלול תשפ"ב ​26.08.22- 15.09.22 ​50% מהמקדמה
​כ' אלול תשפ"ב - ד' תשרי תשפ"ג ​16.09.22 - 29.09.22 ​75% מהמקדמה
​ה' תשרי תשפ"ג - ו' חשון תשפ"ג ​30.09.22 - 31.10.22 ​המקדמה כולה
​ז' חשוון תשפ"ג - כ"ו אדר תשפ"ג ​01.11.22 - 19.03.23 ​25% משכר - הלימוד
​כ"ז אדר תשפ"ג - י' תמוז תשפ"ג ​20.03.23 - 29.06.23 ​50% משכר - הלימוד
​י"א תמוז תשפ"ג - ט"ז טבת תשפ"ד ​30.06.23 - 28.12.23 ​75% שכר - לימוד
​מ' - י"ז טבת תשפ"ד ​29.12.23 ​100% שכר - לימוד