שכר הלימוד M.Sc. in Machine Learning and Data Science

שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה (שנתיים) הוא 70,000 ₪ (בתשלום על פי תעריף מזומן עד ליום תחילת שנת הלימודים). תשלום עבור התוכנית ייגבה במלואו במהלך השנה הראשונה ללימודים.

 

 

מועמדים שאינם בעלי רקע במדעי המחשב יידרשו להשלים עד שלושה קורסי השלמה*:

 

 • מבוא למדעי המחשב ושפת python: נלמד בסמסטר קיץ שלפני תחילת הלימודים בתוכנית.
 • מבני נתונים ואלגוריתמים: נלמד בסמסטר א'
 • מערכות הפעלה ומסדי נתונים: נלמד בסמסטר ב'

 

 

 

מועמדים שאינם בעלי רקע מתמטי מספיק יידרשו לשנת השלמה שתכלול עד ארבעה קורסי השלמה מתמטיים בנוסף לשלושת קורסי ההשלמה במדעי המחשב*:

 

 • חדו"א 1
 • חדו"א 2
 • אלגברה לינארית למדעי הנתונים
 • הסתברות

 

קורסי ההשלמה הנדרשים לכל סטודנט ייקבעו ע״י ועדת הקבלה על סמך הרקע האקדמי שלו. סטודנטים שיידרשו בהשלמות בין אם כחלק מהתוכנית ובין אם בשנת ההשלמות יחוייבו ע"פ הקורסים אליהם ירשמו*.


*מחיר קורס ראשון 4,400 ₪ וכל קורס נוסף 3,300 ₪.


מקדמה בסך 8,000 ₪ תשולם עד למועד הנקוב בשובר התשלום.

 


לקראת תחילת שנת הלימודים, יקבל כל סטודנט מידע לגבי אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:

א. תשלום ע"פ תעריף מזומן עד ליום פתיחת שנת הלימודים.

ב. פריסת תשלומים באמצעות הוראת קבע או העברות בנקאיות.

ג. תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי

קרדיט).

במסלול ב ' ייגבו ריבית ודמי טיפול.

 

 

 • לא יינתן זיכוי משכר לימוד בגין פטור מקורסים שנלמדו בתארים קודמים.
 • סטודנט זכאי לקבל שני אישורים על לימודים ושני אישורים על ציונים בעברית ובאנגלית, ללא תשלום. הנפקת אישורים נוספים כרוכה בתשלום.
 • סטודנטים ששילמו מקדמה והחליטו לבטל/להפסיק את לימודיהם, יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.
 • סטודנטים המפסיקים את לימודיהם חייבים להודיע על כך באמצעות הטופס המיועד לכך. יש להעביר את הטופס למנהל הרישום וקבלה לתארים מתקדמים באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל.
 • על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא תחשב כהודעה על הפסקת לימודים.