תהליך הקבלה .M.A בכלכלה פיננסית

דרישות הקבלה:

בעלי תואר ראשון עם ממוצע 80 לפחות, עם עדיפות לבוגרים מתחומים כמותיים כהנדסה, מדעי המחשב, מתמטיקה, סטטיסטיקה, מדעי הנתונים, כלכלה ומנהל עסקים. בעלי תואר ראשון ממדעים מדויקים יכולים להגיש מועמדות עם ממוצע נמוך מ-80 (מעל 75) ונתוניהם ייבחנו על ידי ראשי התכנית.
בכל מקרה נדרשת הוכחה ללימודי חדו"א וסטטיסטיקה בתואר הראשון.

  • קבלתם של מועמדים בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים תבחן בוועדת קבלה מיוחדת.
  • GMAT כמותי מהווה יתרון.
  • מועמדים ללא רקע מספק בכלכלה או במתמטיקה יידרשו לקורסי הכנה בהתאם. קורסי ההכנה יינתנו בחודשיים שלפני תחילת הלימודים.

תהליך הקבלה ללימודים כולל שני שלבים:


  • מיון על סמך הנתונים שהציג המועמד.
  • מועמדים שיעברו את שלב א‘ בהצלחה, יזומנו לראיון. כל המועמדים יעברו ראיון אישי עם ראשי התוכנית.

מידע נוסף


  • קורסי ההכנה יינתנו כחודשיים לפני תחילת הלימודים.
  • בקבלת הסטודנטים יישמר שוויון הזדמנויות מלא, ולא תהיה כל אפליה בין המועמדים בשל גזעם, מינם, דתם, ולאומיותם.
  • מועמדים שיתקבלו ללימודים, יהיו חייבים בתשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד, וזאת כדי להשלים את תהליך קבלתם. אלה ששילמו את המקדמה, מתחייבים ללמוד באוניברסיטת רייכמן בשנת הלימודים הקרובה, ומקבלים על עצמם בכך את הוראות תקנון שכר הלימוד.​ מועמדים שיתקבלו ללימודים, אך לא יסדירו את הרשמתם, ייחשבו כמי שוויתרו על מקומם בתכנית, ומקום זה יוצע לבאים אחריהם ברשימת המועמדים.