מועדי רישום ועלויות .M.A בכלכלה פיננסית

רישום רגיל:

1 בינואר 2023 - 1 במאי 2023

ח' בטבת תפש"ג – י' באייר תשפ"ג.

 

רישום מאוחר:

2 במאי 2023 - 31 באוגוסט 2023

י"א באייר תשפ"ג – י"ד באלול תשפ"ג.

 

על מנת שמתעניין יחשב כ"מועמד ללימודים" שמועמדותו תיבחן באחד מהמועדים לעיל, יש להגיש לאוניברסיטת רייכמן את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים המקוריים הנדרשים לצורך רישום, עד לתאריך האחרון של המועד הרלוונטי.

 

אוניברסיטת רייכמן שומרת על זכותה להחיל קריטריונים מחמירים יותר על הנרשמים במועד הרישום המאוחר, או על מועמדים שהגישו את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים הנדרשים במועד מאוחר. במועד המאוחר מספר המקומות קטן יותר. תינתן עדיפות למועמדים שיציגו את נתוניהם במועד רישום מוקדם.

 

דמי הרישום:

דמי הרישום – 300 ₪
דמי הרישום מחויבים בסוף תהליך הרישום המקוון בלינק הבא >>

 

דמי הרישום מהווים השתתפות בעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים לתוכנית, ולא יוחזרו למועמד גם אם המועמדות נדחית או בוטלה ההרשמה ביוזמתו מכל סיבה שהיא.