תקנון הפסקת לימודים .M.A בכלכלה פיננסית

​סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תשפ"ב, והחליט לבטל/להפסיק לימודיו, חייב להודיע על כך בכתב (באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל) למנהל רישום וקבלה או למנהל תוכנית ה- .M.A בכלכלה פיננסית על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית אינה נחשבת להודעה על הפסקת לימודים. רק הודעה בכתב, שהוצא אישור לגבי קבלתה תחשב לעניין זה. הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

 

*תקנון הפסקת לימודים ישלח לסטודנטים שיתקבלו לתוכנית.

 

 

טבלת הפסקת לימודים ע"י הסטודנט או אוניברסיטת רייכמן

בתוכנית .M.A בכלכלה פיננסית 2022-2023

 

 

הודעה על ביטול לימודים / הפסקת לימודים

התשלום בו חייבים

י"ט אב  תשפ"ג

06.08.23

תוחזר המקדמה

כ' אב תשפ"ג  -  י"ג אלול תשפ"ג

 07.08.23 - 30.08.23

25%   מהמקדמה

י"ד אלול תשפ"ג -  י"ב תשרי תשפ"ד

31.08.23- 27.09.23

50%  מהמקדמה

י"ג תשרי תשפ"ד - ז' חשוון תשפ"ד

28.09.23 - 22.10.23

75%  מהמקדמה

ח' חשוון תשפ"ד -  כ"ח חשון תשפ"ד

23.10.23 - 12.11.23

המקדמה כולה

כ"ט חשוון תשפ"ד -  כ"ו טבת תשפ"ד

13.11.23 - 07.01.24

15% משכר - הלימוד

כ"ז טבת  תשפ"ד - כ"ג אדר א' תשפ"ד

08.01.24 - 03.03.24

25%  משכר - הלימוד

כ"ד אדר א' תשפ"ד -  ח' תמוז תשפ"ד

04.03.24 - 14.07.24

50%  שכר - לימוד

ט' תמוז תשפ"ד  - כ"א אב תשפ"ד

15.07.24 - 25.08.24

75%  שכר - לימוד

מ-כ"ב אב תשפ"ד

26.08.24

100%  שכר - לימוד