שכר הלימוד .M.A בכלכלה פיננסית

שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתואר שני M.A. כלכלה פיננסית לשנת הלימודים תשפ"ד הינו 77,900 ₪ לתשלום ע"פ תעריף מזומן. מקדמה ע"ס 9,900 ש“ח תשולם עד למועד הנקוב בשובר התשלום.

*שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתואר שני M.A. בכלכלה פיננסית ואינו כולל את עלות נסיעת הלימודים לחו"ל.

 

לקראת תחילת שנת הלימודים, יקבל כל סטודנט מידע לגבי אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:

 

 1. תשלום עפ"י תעריף מזומן עד ליום פתיחת התוכנית.
 2. פריסת תשלומים באמצעות הוראת קבע או העברות בנקאיות.
 3. תשלום באמצעות כרטיס אשראי(תשלום אחד או תשלומי קרדיט).

 

 • במסלול תשלומים ב' ייגבו ריבית ודמי טיפול.
 • מרבית ספרי הלימוד הנדרשים בתוכנית ניתנים לסטודנטים וכלולים בשכר הלימוד.
 • לא יינתן זיכוי בשכר לימוד בגין פטור מקורסים שנלמדו בתארים קודמים.
 • סטודנטים המפסיקים את לימודיהם, או שאינם מתחילים אותם,לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום על פי תקנון הפסקת לימודים.
 • סטודנטים המפסיקים את לימודיהם חייבים להודיע על כך באמצעות הטופס המיועד לכך. יש להעביר את הטופס למנהל רישום וקבלה לתארים מתקדמים באמצעות דוא"ל למייל : master@runi.ac.il.
 • על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה על הפסקת לימודים.
 • עלות קורסי הכנה: 2,070 ש"ח לכל קורס - לתשלום עד למועד הנקוב בשובר התשלום.
 • לבוגרי תואר ראשון מאוניברסיטת רייכמן תוענק הנחת בוגר בגובה 10% משכר הלימוד של התוכנית (מתעריף מזומן). מלגות הצטיינות לבוגרים תוענקנה מגובה שכ"ל ע"פ תעריף מזומן לאחר הנחת בוגר.