תהליך הקבלה .M.Sc במדעי המחשב

דרישות הקבלה


  • בעלי תואר ראשון במדעי המחשב, הנדסת תוכנה, או הנדסת מחשבים בממוצע 82 ומעלה. מועמדים העומדים בדרישות אלה יועברו לבחינת ועדת הקבלה, כמתואר לעיל. בנוסף לאמור לעיל, ועדת הקבלה תבחן את המועמדים, בין היתר, על בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית ופוטנציאל למחקר. בחינתם של מועמדים בעלי תואר ראשון במקצועות האמורים בממוצע נמוך מ-85 תהיה מעמיקה יותר, בדגש על איתור סימנים למצוינות.
  • מועמדים בעלי תואר ראשון בתחומים קרובים יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית (בהתאם לתנאים הנזכרים לעיל, לרבות הצורך בבחינת ועדת הקבלה) אך יזדקקו לקורסי השלמה מתוכנית התואר הראשון בנוסף לקורסי התואר השני. קורסי ההשלמה ייקבעו לגופו של כל מקרה על-ידי ועדת הקבלה. התשלום לקורסי ההשלמה הינו בנוסף ואינו כלול בשכר הלימוד. מבלי לגרוע מיתר התנאים כאמור לעיל, מעבר קורסי ההשלמה מותנה בסיומם בממוצע 82 ומעלה.

מידע נוסף


  • בקבלת הסטודנטים יישמר שווין הזדמנויות מלא, ולא תהיה כל אפליה בין המועמדים בשל גזעם, מינם, דתם, ולאומיותם.

​* מועמדים שיתקבלו ללימודים יחויבו בתשלום מקדמה. תשלום המקדמה מהווה התחייבות ללימודים באוניברסיטת רייכמן בשנת הלימודים הקרובה, וקבלה של הוראות תקנון שכר הלימוד. מועמדים שלא יסדירו את הרשמתם כאמור לעיל, ייראו כמי שוויתרו על מקומם בתוכנית, ומקום זה יוצע לבאים אחריהם ברשימת המועמדים.