תקנון הפסקת לימודים .M.Sc במדעי המחשב

סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תשפ"ב, והחליט לבטל/להפסיק לימודיו, חייב להודיע על כך בכתב (באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל) למנהל תוכנית ה-.M.Sc. סטודנטים המפסיקים את לימודיהם או שאינם מתחילים אותם, לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום בהתאם תקנון הפסקת לימודים. על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית אינה נחשבת להודעה על הפסקת לימודים. רק הודעה בכתב, שהוצא אישור לגבי קבלתה תחשב לעניין זה.

 

הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

 

 

טבלת הפסקת לימודים ע"י הסטודנט או ע"י אוניברסיטת רייכמן לשנת תשפ"ג:

 

​הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים   ​התשלום בו חייבים
​כ"ט תמוז תשפ"ב ​28.07.22 תוחזר המקדמה כולה​
​א' אב תשפ"ב - כ"ח אב תשפ"ב ​ 29.07.22 - 25.08.22 25% מהמקדמה​
​כ"ט אב תשפ"ב - י"ט אלול תשפ"ב ​26.08.22- 15.09.22 50% מהמקדמה​
​כ' אלול תשפ"ב - ד' תשרי תשפ"ג ​16.09.22 - 29.09.22 75% מהמקדמה​
​ה' תשרי תשפ"ג - ו' חשון תשפ"ג ​30.09.22 - 31.10.22 המקדמה כולה​
​ז' חשוון תשפ"ג - כ"ו אדר תשפ"ג ​01.11.22 - 19.03.23 25% משכר הלימוד​
​כ"ז אדר תשפ"ג - י' תמוז תשפ"ג ​20.03.23 - 29.06.23 50% משכר הלימוד​
​י"א תמוז תשפ"ג - ט"ז טבת תשפ"ד ​30.06.23 - 28.12.23 75% משכר הלימוד​
​מ' - י"ז טבת תשפ"ד 29.12.23 100% משכר הלימוד​

 

  • הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד, מבטלת את הזכאות למלגה , בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה

 

 

טבלת הפסקת לימודים ע"י הסטודנט או אוניברסיטת רייכמן
בלימודי תואר שני סמסטר ב':

 

​הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים   ​התשלום בו חייבים
​עד י"ד שבט תשפ"ב ​16.01.22 תוחזר המקדמה כולה​
​ט"ו שבט תשפ"ב - כ"ט שבט תשפ"ב ​17.01.22- 31.01.22 50% מהמקדמה​
​ל' שבט תשפ"ב - כ"ו אדר א' תשפ"ב ​ 01.02.22 - 27.02.22 המקדמה כולה​
​כ"ז אדר א' תשפ"ב - י"ג סיוון תשפ"ב ​28.02.22- 12.06.22 25% משכר הלימוד​
​י"ד סיוון תשפ"ב - י"ט תמוז תשפ"ב ​13.06.22- 18.07.22 50% משכר הלימוד​
​כ' תמוז תשפ"ב – ה' חשוון תשפ"ג ​19.07.22 - 30.10.22 75% משכר הלימוד​
​מ' - ו' חשוון תשפ"ג ​31.10.22 100% משכר הלימוד
     
     

 

 

 

  • הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד, מבטלת את הזכאות למלגה , בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה