שכר הלימוד .M.Sc במדעי המחשב

שכר הלימוד לנרשמים בשנת הלימודים תשפ"ב המתחילה באוקטובר 2022, לתוכנית לימודים מלאה (שנתיים) הוא 49,500 ש"ח לתשלום במזומן.

תאריך הדרישה לתשלום המקדמה בסך 8,000 ₪ ייקבע על פי תאריך שליחת מכתב הקבלה ובכפוף להחלטות ראש התוכנית.


לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי

אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה.

  1. תשלום במזומן עד ליום פתיחת התוכנית.
  2. פרישת תשלומים באמצעות הוראת קבע או העברות בנקאיות.
  3. תשלום באמצעות כרטיס אשראי תשלום אחד או תשלומי קרדיט.

במסלול ב' ייגבו ריבית ודמי טיפול.

 

  • לא יינתן זיכוי משכר לימוד בגין פטור מקורסים שנלמדו בתארים קודמים.
  • כל סטודנט זכאי לקבל ללא תשלום שני אישורים על לימודים ושני אישורים על ציונים בעברית ובאנגלית. הנפקת אישורים נוספים תהיה כרוכה בתשלום.
  • סטודנטים המפסיקים את לימודיהם או לא מתחילים אותם, לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום בהתאם תקנון הפסקת לימודים.
  • סטודנטים המפסיקים את לימודיהם חייבים להודיע על כך באמצעות הטופס המיועד לכך. יש להעביר את הטופס למנהל רישום וקבלה לתארים מתקדמים באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל.
    על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה על הפסקת לימודים.

 

*לבוגרי אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) תוענק הנחת בוגר בסך 10%.

* לקריאת התקנון לחצו כאן >>