תהליך הקבלה .M.A בהתנהגות ופיתוח ארגונים

דרישות הקבלה:

 • תנאי הקבלה לתכנית הוא ציון ממוצע 80 ומעלה בתואר הראשון (במקצוע הראשי או המורחב).
 • תנאי הקבלה לתזה הוא ציון ממוצע 90 ומעלה בתואר הראשון.
 • ניסיון מקצועי, ניהולי או מנהיגותי יילקחו בחשבון. המועמדים יוזמנו לראיון על ידי ועדת הקבלה.

 

 

שלבי הקבלה לתוכנית:

 1. מיון על סמך נתוני המועמד: ציוני התואר הראשון, קורות חיים וחיבור.
 2. זימון לראיון על ידי וועדת הקבלה.

תנאי קדם לתוכנית


 • תנאי הקדם בקבלה לתוכנית הינם הקורסים הבאים: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, סטטיסטיקה למדעי החברה ושיטות מחקר למדעי החברה.
 • מועמד אשר חסר את אחד או יותר מן הקורסים הנ"ל יידרש לבצע השלמות. ההשתתפות בקורסי ההשלמה כרוכה בתשלום נוסף.
 • וועדת הקבלה רשאית לבקש מן המועמד סילבוסים על מנת לבחון האם נדרשים קורסי השלמה.

מידע נוסף


 • מועמד אשר חסר את הקורסים מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית יידרש להשלים את קורס ההשלמה בפסיכולוגיה וחברה באמצעות לימוד עצמי ובחינת מעבר טרם תחילת הלימודים לתואר. סילבוס הקורס מופיע בעמוד זה למטה.
 • מועמד אשר חסר בלימודיו לתואר ראשון באופן מלא או חלקי, את החומר בסטטיסטיקה ושיטות מחקר למדעי החברה, ישובץ לקורס השלמה תגבור סטטיסטיקה + SPSS אשר יינתן במקביל ללימודי התואר השני.
 • ההשלמות כרוכות בתשלום נפרד.