מועדי רישום ועלויות .M.A בהתנהגות ופיתוח ארגונים

מועדי רישום לשנת הלימודים תשפ"ג שתחל באוקטובר 2022

רישום רגיל:

1 בינואר 2022 - 1 במאי 2022, כ"ח בטבת תשפ"ב - ל' בניסן תשפ"ב.

 

רישום מאוחר:

2 במאי - 31 באוגוסט 2022, א' בסיוון תשפ"ב - ד' באלול תשפ"ב.

על מנת שמתעניין ייחשב כ"מועמד" ללימודים ומועמדותו תיבחן באחד מהמועדים לעיל, עליו להגיש לאוניברסיטת רייכמן את מלוא הנתונים, הציונים והמסמכים המקוריים הנדרשים לצורך רישום, עד לתאריך האחרון של המועד הרלוונטי.

 

 

דמי רישום ברישום המקוון:


300 ש"ח


יש להציג הקבלה עם טפסי הרישום. דמי הרישום מהווים השתתפות בעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים של אוניברסיטת רייכמן, ולא יוחזרו בכל מקרה - גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת התלמיד, מכל סיבה שהיא.

 

 

את דמי הרישום ניתן לשלם בכמה אופנים:

  1. באמצעות אתר האינטרנט בכתובת: www.idc.ac.il/rishumonlinemaster
  2. במשרד הרישום באמצעות כרטיס אשראי, המחאה או מזומן.


*דמי הרישום מהווים השתתפות בעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים לתוכנית, ולא יוחזרו למועמד גם אם המועמדות נדחית או בוטלה ההרשמה ביוזמתו מכל סיבה שהיא.