​תקנון הפסקת לימודים בהתנהגות ופיתוח ארגונים

סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תשפ"ב, והחליט לבטל/ להפסיק את לימודיו בשנה זו, חייב להודיע על כך בכתב למנהל הסטודנטים של התכנית (באמצעות מכתב, פקס או דוא“ל).
על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית אינה נחשבת להודעה על הפסקת לימודים, רק הודעה בכתב, שהוצא אישור לגבי קבלתה תיחשב לעניין זה. הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

 

הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

 

טבלת הפסקת לימודים:

​הודעה על ביטול לימודים / הפסקת לימודים   ​התשלום בו חייבים
​כ"ט תמוז תשפ"ב ​28.07.22 תוחזר המקדמה
​א' אב תשפ"ב - כ"ח אב תשפ"ב ​29.07.22 - 25.08.22 25% מהמקדמה
​כ"ט אב תשפ"ב - י"ט אלול תשפ"ב ​26.08.22- 15.09.22 50% מהמקדמה
​כ' אלול תשפ"ב - ד' תשרי תשפ"ג ​16.09.22 - 29.09.22 75% מהמקדמה
​ה תשרי תשפ"ג - ו' חשון תשפ"ג ​30.09.22 - 31.10.22 ​המקדמה כולה
​ז' חשוון תשפ"ג - ז' שבט תשפ"ג ​01.11.22 - 29.01.23 ​50% משכר - הלימוד
​ח' שבט תשפ"ג - כ"ז אדר תשפ"ג ​30.01.23 - 20.03.23 ​66% משכר - הלימוד
​מ - כ"ח אדר תשפ"ג ​21.03.23 ​100% שכר - לימוד