שכר הלימוד .M.A בהתנהגות ופיתוח ארגונים

שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ג בתוכנית ה-.M.A בהתנהגות ופיתוח ארגונים לשנה הראשונה בתוכנית (משך התוכנית שנתיים) הוא 43,200 ₪ על-פי תעריף מזומן.


מקדמה בסך 8,000 ₪ תשולם עד למועד הנקוב בשובר התשלום.

 

לקראת תחילת שנת הלימודים, יקבל כל סטודנט מידע לגבי אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:

א. תשלום ע"פ תעריף מזומן עד ליום פתיחת שנת הלימודים.

ב. פריסת תשלומים באמצעות הוראת קבע או העברות בנקאיות.

ג. תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי

קרדיט).

במסלול ב ' ייגבו ריבית ודמי טיפול.

 

  • לא יינתן זיכוי משכר לימוד בגין פטור מקורסים שנלמדו בתארים קודמים.
  • סטודנט זכאי לקבל שני אישורים על לימודים ושני אישורים על ציונים בעברית ובאנגלית, ללא תשלום. הנפקת אישורים נוספים כרוכה בתשלום.
  • סטודנטים ששילמו מקדמה והחליטו לבטל/להפסיק את לימודיהם, יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים המצ“ב.
  • סטודנטים המפסיקים את לימודיהם חייבים להודיע על כך באמצעות הטופס המיועד לכך. יש להעביר את הטופס למנהל רישום וקבלה לתארים מתקדמים באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל.
    על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה על הפסקת לימודים.