תהליך קבלה לתואר שלישי במדעי המחשב

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד נפתחה.


מתעניינים בעלי נתונים גבוהים במיוחד מוזמנים להגיש מועמדות. לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות התוכנית בדואל: phd@runi.ac.il.

 

 

 

דרישות הקבלה

 

מועמדים שיעמדו בתנאים של אחד המסלולים המפורטים להלן ויניחו את דעת הוועדה היחידתית כי הנם בעלי כושר מחקרי ברמה גבוהה במיוחד, הנדרשת מתלמידי מחקר של אוניברסיטת רייכמן, יתקבלו כ"תלמידי מחקר" לתוכנית הדוקטורט.

 

 

 

תלמידים בעלי תואר שני במדעי המחשב M.Sc עם תזה

 

רשאים להגיש מועמדות מועמדים בעלי תואר שני M.Sc מחקרי בציון שלא יפחת מ-85 וציון בעבודת הגמר לתואר שני של 88 לפחות.

 

 

 

תלמידים בעלי תואר שני במדעי המחשב M.Sc ללא תזה

 

רשאים להגיש מועמדות מועמדים בעלי תואר שני במדעי המחשב ללא עבודת גמר, בעלי ציון ממוצע 88 לפחות. במסלול זה הקבלה היא על תנאי, ומותנית בכתיבת עבודה השקולה בהיקפה לעבודת גמר במסלול תואר שני מחקרי, במהלך השנה הראשונה ללימודי הדוקטורט.

 

 

 

תלמידים במהלך לימודי תואר שני, המעוניינים במסלול ישיר לדוקטורט

 

רשאים להגיש מועמדות מועמדים בעלי תואר ראשון B.Sc בציון 88 לפחות, שכבר צברו לפחות 15 נ"ז בתוכנית M.Sc, בנוסף לקורסי החובה, והשיגו ציון ממוצע 88 וציון לפחות 80 בכל אחד מהקורסים שלמדו. במסלול זה הקבלה היא על תנאי, ומותנית בכתיבת עבודה השקולה בהיקפה לעבודת גמר במסלול תואר שני מחקרי, במהלך השנה הראשונה ללימודי הדוקטורט.

 

 

 

מסמכים נדרשים

 

המבקש להירשם ללימודי דוקטורט במדעי המחשב יגיש יחד עם טופס המועמדות ללימודי התואר את המסמכים המפורטים להלן.

בהרשמה מקוונת יוגשו מסמכים סרוקים, אשר יוצגו למדור הרישום לפי דרישה.

 

  • קורות חיים
  • עותקים מקוריים של תעודות התארים האקדמיים שברשות המועמד
  • עותק מקורי של מסמך מאת מוסד הלימודים המציין את הציון המשוקלל הסופי
  • לתארים האמורים
    טופס ממליצים המכיל פרטיהם של שלושה ממליצים, להורדת טופס המלצה >>
  • רשימת פרסומים אקדמיים (אם יש)
  • מכתב מחבר/ת סגל בבית הספר, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, המצוינת בו הסכמה עקרונית לשמש כמנחה המחקר.
  • מועמדים שכתבו עבודת גמר לתואר שני יצרפו אותה לחומרי הרישום וימציאו אישור מקורי לגבי הציון המוענק לעבודת הגמר. ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות להזמין לריאיון אישי את המועמדים.


דמי רישום

 

הגשת מועמדות כרוכה בדמי רישום בסך 300 ₪. דמי הרישום משמשים לכיסוי חלק מעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים, ובכל מקרה לא יוחזרו, גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד, מכל סיבה שהיא.

מתעניינים בלימודי תואר שלישי באוניברסיטת רייכמן?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם