תהליך קבלה לתואר שלישי בפסיכולוגיה

מועדי הרישום: 1.6.22 - 1.1.22

 

מתעניינים בעלי נתונים גבוהים במיוחד מוזמנים להגיש מועמדות. לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות התוכנית בדואל: phd@idc.ac.il.

 

דרישות הקבלה

 

מועמדים שיעמדו בתנאים של אחד המסלולים המפורטים להלן ויניחו את דעת הוועדה היחידתית כי הנם בעלי כושר מחקרי ברמה גבוהה במיוחד, הנדרשת מתלמידי מחקר של אוניברסיטת רייכמן, יומלצו על ידי הוועדה היחידתית לקבלם כ"תלמידי מחקר" לתוכנית הדוקטורט.

 


תנאי קבלה במסלולים השונים לתוכנית הדוקטורט בפסיכולוגיה לשנת תשפ"ג

 

מסלול "תלמידי מחקר" לתואר שלישי בפסיכולוגיה

 

1. למסלול "תלמידי מחקר" לתואר שלישי בפסיכולוגיה רשאים להגיש מועמדות רק בעלי תואר שני בפסיכולוגיה, מדעי המוח, מדעי הקוגניציה או התנהגות ארגונית במסלול עם תזה מחקרית.

 

2. תנאי סף לקבלה למסלול:
א. ממוצע תואר שני של 88 לפחות.
ב. ציון בעבודת התזה של 90 לפחות.
ג. קבלת אישור מאיש סגל בבית הספר המוכן לשמש כמנחה לדוקטורט.
ד. כתיבת הצעה מקדמית לעבודת הדוקטור באנגלית (לא יותר מ-5 עמודים) אשר אושרה ע"י המנחה. לפורמט ההצעה לחצו כאן >>

 

3. ועדת הדוקטורט תדון במועמדים שעומדים בתנאי הסף ותחליט על קבלתם למסלול. עם קבלתם, הסטודנטים ייקראו "תלמידי מחקר" ויחלו את שלב א' של תוכנית הדוקטורט - מילוי דרישות השמיעה  של קורסי חובה ובחירה (12 נ"ז) וכתיבת הצעת המחקר לעבודת הדוקטור.

 

 

מסלול "השלמה" לתואר שלישי בפסיכולוגיה

1. למסלול "השלמה" לתואר שלישי בפסיכולוגיה רשאים להגיש מועמדות:
א. בעלי תואר שני בפסיכולוגיה, מדעי המוח, מדעי הקוגניציה או התנהגות ארגונית במסלול ללא תזה מחקרית.
ב. בעלי תואר שני בדיסציפלינות אחרות מאלו שהוזכרו בסעיף א' במסלול עם תזה מחקרית.
ג. תואר שני בדיסציפלינות אחרות מאלו שהוזכרו בסעיפים 1 ו-2 במסלול ללא תזה מחקרית.

 

2. תנאי סף לקבלה למסלול:

א. ממוצע תואר שני של 88 לפחות
ב. ציון בעבודת התזה של 90 לפחות (למועמדים שסיימו במסלול עם תזה מחקרית)
ג. קבלת אישור מאיש סגל בבית הספר המוכן לשמש כמנחה לדוקטורט
ד. כתיבת הצעה מקדמית לעבודת הדוקטור באנגלית (לא יותר מ-5 עמודים) אשר אושרה ע"י המנחה. לפורמט ההצעה לחצו כאן >>

 

3. ועדת הדוקטורט תדון במועמדים שעומדים בתנאי הסף ותחליט על קבלתם למסלול ההשלמה. עם קבלתם, הסטודנטים ייקראו "משתלמים בלימודי מחקר" ויחויבו למלא את הדרישות הבאות לפני הפיכתם ל"תלמידי מחקר":
א. בעלי תואר שני בפסיכולוגיה, מדעי המוח, מדעי הקוגניציה או התנהגות ארגונית במסלול ללא תזה מחקרית יידרשו לבצע עבודת מחקר ולכתוב דו"ח מחקר השווה ערך לתזה לתואר שני בהנחיית המנחה לדוקטורט, תוך קבלת ציון 90 לפחות בעבודה זו.

ב. בעלי תואר שני בדיסציפלינות אחרות מאלו שהוזכרו בסעיף א' במסלול עם תזה מחקרית יידרשו ללמוד קורסי השלמה בפסיכולוגיה (קורסים הניתנים בתואר ראשון או שני בבית הספר לפסיכולוגיה), תוך קבלת ציון ממוצע של 88 לפחות בלימודים אלו. הכמות וזהות קורסי ההשלמה תקבענה לכל סטודנט/ית בנפרד (בהתאם ללימודים הקודמים שלו/שלה) ובהתייעצות עם המנחה לדוקטורט.

ג. בעלי תואר שני בדיסציפלינות אחרות מאלו שהוזכרו בסעיף א' במסלול ללא תזה מחקרית יידרשו הן לבצע עבודת מחקר השווה ערך לתזה לתואר שני (לפי התנאים שהוזכרו בסעיף א') והן ללמוד קורסי השלמה בפסיכולוגיה (לפי התנאים שהוזכרו בסעיף ב').

 

4. לאחר סיום מסלול ההשלמה (ביצוע עבודת מחקר ו/או לימוד קורסי השלמה), ועדת הדוקטורט תדון במועמדים שעומדים בתנאי הסף (ציון 90 לפחות בעבודה שוות ערך לתזה, ממוצע ציון 88 לפחות בקורסי השלמה בפסיכולוגיה) ותחליט על קבלתם למסלול "תלמידי מחקר". עם קבלתם, הסטודנטים ייקראו "תלמידי מחקר" ויחלו את שלב א' של תוכנית הדוקטורט - מילוי דרישות השמיעה של קורסי חובה ובחירה (12 נ"ז) וכתיבת הצעת המחקר לעבודת הדוקטור.

 


מסמכים נדרשים


המבקש להירשם ללימודי דוקטורט בפסיכולוגיה יגיש יחד עם טופס המועמדות ללימודי התואר את המסמכים המפורטים להלן. בהרשמה מקוונת יוגשו מסמכים סרוקים, אשר יוצגו למדור הרישום לפי דרישה.

 

  • קורות חיים
  • עותקים מקוריים של תעודות התארים האקדמיים שברשות המועמד
  • עותק מקורי של מסמך מאת מוסד הלימודים המציין את הציון המשוקלל הסופי לתארים האמורים
  • שמות של שלושה ממליצים ו/או מכתבי המלצה, להורדת טופס ממליצים>>
  • רשימת פרסומים אקדמיים (אם יש)
  • מועמדים שכתבו עבודת גמר לתואר שני יצרפו אותה לחומרי הרישום וימציאו אישור מקורי לגבי הציון המוענק לעבודת הגמר

לאחר קבלת אישור ממדור רישום על קבלת מסמכי הרישום ועמידה בתנאי הסף יתבקש המועמד להגיש הצעת מחקר ראשונית בהיקף של 2-3 עמודים בליווי הסכמה עקרונית של חבר סגל בבית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, בדרגת מרצה בכיר ומעלה, לשמש כמנחה המחקר. לפורמט ההצעה לחצו כאן >>

 


דמי רישום


הגשת מועמדות כרוכה בדמי רישום בסך 300 ₪. דמי הרישום משמשים לכיסוי חלק מעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים, ובכל מקרה לא יוחזרו, גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד, מכל סיבה שהיא.

מתעניינים בלימודי תואר שלישי באוניברסיטת רייכמן?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם