קטגוריות רישום ותנאי קבלה

באוניברסיטת רייכמן קיימים שני סוגים של קטגוריות קבלה: קטגורית קבלה רגילה וקטגורית קבלה מיוחדת. בעמוד זה תוכלו למצוא בקלות את כל המידע הדרוש לכם אודות תנאי הקבלה שלנו.

קטגוריות קבלה רגילות

קטגוריות קבלה מיוחדות


(מיועדות למספר מוגבל של מועמדים)

 • לימודים אקדמיים קודמים


  בעלי השכלה אקדמית קודמת, ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה יציגו תעודה זכאות לתואר מקורית, גיליון ציונים מקורי וממוצע ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל“ג.

 • מצוינות אישית


  בעלי זכאות לתעודת בגרות, שהם בעלי הישגים מרשימים ויוצאי דופן בתרומה לקהילה, בפעילות חברתית, בעסקים, ביצירה תרבותית, במוזיקה או בספורט.

 • בעלי יכולת מנהיגות מוכחת, אנשי ויוצאי כוחות הביטחון


  אוניברסיטת רייכמן תקבל לשורותיה מועמדים על סמך יכולות מנהיגות מוכחות: משרתי ויוצאי כוחות הביטחון ובעלי נתוני מנהיגות מעירות פיתוח ושכונות שיקום.

 • מועמדים בני 30 פלוס


  על פי החלטת המל"ג, רשאים בני 30 ומעלה להירשם ללימודים גם ללא זכאות לבגרות וללא ציון מבחן פסיכומטרי. המועמדים צריכים להוכיח כי הם בעלי רקע מרשים ומתאים.

 • תוכנית קרן אור


  קרן אור הינה תוכנית ייחודית המיועדת לצעירים בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומוטיבציה חזקה אשר הינם מעוטי יכולת כלכלית ואינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים.

מידע נוסף


 • מועמדים המעוניינים להירשם על סמך אחת מהקטגוריות המיוחדות, יציינו בטופסי הרישום במקום רלוונטי באיזו קטגוריה הם מעוניינים להירשם.
 • מועמדים בקטגוריות הקבלה המיוחדות (חוץ ממועמדים בעלי תארים אקדמיים קודמים) נדרשים לצרף ביום ההרשמה, נוסף על מסמכי הקבלה שפורטו לעיל, קורות חיים מפורטים, שני מכתבי המלצה מקוריים ומסמכים המעידים על הקטגוריה שהם שייכים לה. כמו כן, יוסיפו בקשה בכתב, המפרטת מדוע הם מתאימים לקטגוריה זו.

חשוב לדעת


 • מובהר בזאת, כי הזכאות להירשם לאחת מהקטגוריות המיוחדות אינה מקנה זכות קבלה אוטומטית.
 • ועדת הקבלה רשאית, אך אינה חייבת, לזמן את המועמדים לראיונות אישיים.
 • דיון במועמדויות מיוחדות ייעשה רק לאחר רישום המועמד והצגת המסמכים והנתונים במלואם.
 • מיועד למספר מוגבל של מועמדים.

לתשומת לבכם:

מועמדים שיציגו בעת הרישום תעודות לא מקוריות ייבדקו על סמך הנתונים שהציגו. אם יוחלט לקבלם , הם יעודכנו ויהא עליהם להציג מיד את התעודות המקוריות. מועמדים שיעכבו הצגת המסמכים המקוריים עלולים לאבד את מקומם ויידחו לשלב מיון מאוחר יותר.

מסמך מקורי ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:

 • הצגת המסמכים המקוריים במשרד הרישום- כל מסמך ייסרק לתיקו האישי של המועמד ויוחזר אליו. אין להשאיר מסמכי מקור במשרד הרישום.
 • משלוח המסמכים המקוריים למִנהל הרישום בדואר רשום לכתובת: עבור מנהל רישום וקבלה, אוניברסיטת רייכמן, רח' האוניברסיטה 8
  ת.ד 167
  הרצליה 4610101

המסמכים יוחזרו למועמדים בדואר רגיל לכתובת שצוינה בטופס הרישום.