מצוינות אישית

ניתן להירשם ללימודים בהתחשב בהישגיים אישיים מרשימים בתחומים שונים (שאינם במסגרת צבאית), מעבר להצגת הזכאות לבגרות מלאה:

פעילות חברתית התנדבותית- התנדבות נרחבת (שאינה עבור שכר) לאחר השירות הצבאי במשך שנתיים לפחות

 

הנרשמים תחת קטגוריה זו נדרשים להגיש את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות
  • קורות חיים עם פירוט הרקע ההתנדבותי הרלוונטי
  • לפחות שני מכתבי המלצה מקוריים לפחות
  • ניתן לצרף תעודות הוקרה/ הצטיינות/ הערכה שמעידות על אופי ההתנדבות

 

בעלי רקע עסקי ויזמי- מי שבבעלותם עסק פעיל שרשום על שמם, עם ותק של שלוש שנים לפחות

הנרשמים תחת קטגוריה זו נדרשים להגיש את המסמכים הבאים:

קורות חיים הכוללים התייחסות לרקע העסקי של המועמד
אישורים רשמיים המעידים על שם בעל העסק (אישור רואה חשבון, רשם חברות וכדומה)
אישורים רשמיים המעידים על תאריך הקמת העסק
שתי המלצות מקוריות מגורמים מולם עובד המועמד בעל העסק

 


בעלי הישגים יוצאי דופן ביצירה תרבותית, מוזיקה או ספורט

מי שהגיעו להישגים מרשימים בתחומים שצוינו, בפרט אם ייצגו את ישראל בצורה רשמית, יוכל להירשם תחת קטגוריה זו ויתבקש להציג את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות
  • קורות חיים המפרטים את ההישגים הרלוונטיים
  • לפחות שני מכתבי המלצה מקוריים
  • ניתן לצרף תעודות הוקרה/ הצטיינות/ הערכה או כל מסמך אחר המעיד על הישגים אישיים בתחום הרלוונטי