לימודים אקדמיים קודמים

בעלי רקע אקדמי קודם יוכלו להירשם ללימודים על סמך קורסים קודמים שביצעו במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. במקרים אלו ניתן להירשם באחת משתי דרכים:

1. לימודים חלקיים במוסד להשכלה גבוהה-


מיועד לאנשים שביצעו מספר קורסים אך לא השלימו תואר. במקרים אלו יילקח בחשבון ממוצע הציונים של הקורסים שבוצעו, בנוסף לממוצע הבגרות של המועמדים וציון הפסיכומטרי שלהם (אם יש כזה).


המסמכים הנדרשים בקטגוריה זו:

  • צילום תעודת זהות
  • קורות חיים
  • גיליון ציונים רשמי ומקורי המפרט את הקורסים שנצברו ואת הממוצע הכללי אליו הגיעו המועמדים

 


2. לימודים מלאים במוסד להשכלה גבוהה-


קטגוריה זו מיועדת לבעלי תארים קודמים ממוסדות להשכלה גבוהה (מהארץ או מחו"ל). במקרים אלו יילקחו בחשבון ממוצע ציוני התואר ומסלול הלימודים, לצד ציוני הבגרות של המועמדים וציון הפסיכומטרי שלהם(אם יש כזה).


המסמכים הנדרשים בקטגוריה זו:

  • צילום תעודת זהות
  • קורות חיים
  • גיליון ציונים רשמי ומקורי המפרט את הקורסים שנצברו לפי שנות לימוד ואת ממוצע התואר
  • אישור זכאות לתואר