מידע על מיון רמות באנגלית

קבלת תואר בוגר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מותנית בהוכחת ידע באנגלית ברמה אקדמית. כמו כן, עמידה בדרישות אלו הינה תנאי להשתתפות בקורסים מתקדמים ללימודי התואר. סטודנט חייב לעמוד בדרישות האנגלית האקדמיות עד סיום שנת הלימודים השנייה בתכנית תלת שנתית או עד סיום שנת הלימודים השלישית בתוכנית ארבע שנתית.

1. כיצד ניתן להגיע לרמת פטור מלימודי אנגלית?הצגת ציון במבחן אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי או SAT*. סטודנטים נדרשים להציג ציון זה בתחילת שנת הלימודים הראשונה. רמת האנגלית של הסטודנט תיקבע על פי החלוקה המצויינת בטבלה:

 

רמה ציון אמי"ר/פסיכומטרי/אמיר"ם​ עד מתי יש להשלים את לימודי רמת האנגלית​?
​טרום בסיסי א' 50-69​ עד סוף שנה א'​
​טרום בסיס ב' ​70-84 ​עד סוף שנה א'
​בסיסי ​85-99 ​עד סוף שנה א'
​מתקדמים א' 100-119​ ​עד סוף שנה ב'
​מתקדמים ב'** 120-133​ ​עד סוף שנה ב'
​פטור מלימודי אנגלית*** 134 ומעלה​  


בחינות אמיר"ם מתקיימות במרכזי הבחינה של המרכז הארצי לבחינות והערכה שפרוסים ברחבי הארץ ומציעים מגוון רחב של מועדים. הרישום למבחן נעשה ישירות באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

במעמד הבחינה יש לבקש כי הציון יועבר ישירות אל אוניברסיטת רייכמן.

 

הערות:
* סטודנט בעל ציון SAT, נדרש להעביר את הציון באמצעות ה-College Board, לאחר העברת הציון יבוצע שקלול ושיבוץ לרמת האנגלית המתאימה.
** קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' הינו חלק מתכנית הלימודים לתואר ונלמד באוניברסיטת רייכמן.
*** סטודנטים בבית הספר הארי רדזינר למשפטים, לא זכאים לפטור מלימודי אנגלית. בעלי ציון 120 ומעלה ישובצו לרמת מתקדמים ב'.

 

2. קורסי אנגלית בקמפוס: במהלך שנת הלימודים, כולל סמסטר קיץ, מוצעים קורסים ברמות האנגלית השונות, באוניברסיטת רייכמן. כל קורסי האנגלית, מלבד רמת מתקדמים ב', מוצעים בתוספת תשלום. מידע אודות הקורסים שנפתחים יתפרסם בידיעון באתר אוניברסיטת רייכמן. הרישום לקורסים אלו על בסיס מקום פנוי.

 

3. מבחני רמת אנגלית נוספים: סטודנטים בעלי ציון במבחני אנגלית הבאים: TOEFL, IELTS ,ACT. יכולים להגיש בקשה למיון רמת אנגלית על סמך הציון במבחנים אלו, יש לצרף לבקשה עותק מקורי של ציון המבחן. הכרה בציון המבחן ושיבוץ לרמת אנגלית כפוף לשיקול דעת יחידת האנגלית באוניברסיטת רייכמן.