סטודנטים במאבק באנטישמיות באינטרנט

בדומה לגולשי אינטרנט אחרים, סטודנטים נתקלים באתרים אנטישמיים המפיצים את שנאת ישראל ואת שנאת היהודים ברשת. ככלי משמעותי בהפצת האנטישמיות, שבימת האינטרנט היא גם המקום בו ראוי להיאבק נגד אתרים אלו, לשמוט את הקרקע תחתיהם ולתרום מידע אמין ומאוזן.


הפעילות תיעשה בביתו של הסטודנט ועל פי נוחיותו כאשר בכל שבוע יהיה מחויב לבצע כ-5 שעות פעילות למשך תקופה של שנה קלנדרית (ולא אקדמית).
סך של 6000 ₪ ישולם לסטודנט, שיבצע פעילות במסגרת הפרויקט בהיקף של לפחות 5 שעות פעילות שבועיות, ובסך הכל 196 שעות פעילות במסגרת הפרויקט.

לפרטים נוספים >>