מלגות למועמדים מצטיינים


מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון, העומדים בשני התנאים המצטברים שהם: בעלי ציון פסיכומטרי 700 ומעלה, וכן ממוצע בגרות משוקלל 100 לפחות, יהיו זכאים למלגת לימודים לתואר ראשון בסך 50% משכר הלימוד בשנת הלימודים הראשונה, למעט המועמדים בבתי הספר אפי ארזי למדעי המחשב ואדלסון ליזמות במסלול דו חוגי מדעי המחשב ויזמות שלגביהם תנאי המלגה הם: מסלול בגרות: ממוצע בגרות לפחות 110, ציון לפחות 95 ב-5 יחידות מתמטיקה. ציון לפחות 90 ב-5 יחידות פיסיקה או כימיה, מסלול מתואם: ציון מתואם לפחות 725 , ציון לפחות 95 ב-5 יחידות מתמטיקה, מסלול פסיכומטרי: ציון פסיכומטרי לפחות 730, ציון לפחות 85 ב-5 יחידות מתמטיקה (בכפוף להצגת זכאות לבגרות).

תנאי סף להמשך הענקת המלגה בשנים הבאות הנו ממוצע ציונים 88 ומעלה או הכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת לימודים.

מלגות הנשיא למועמדים מצטיינים


מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון, העומדים בשני התנאים המצטברים שהם: בעלי ציון פסיכומטרי 725 ומעלה, וכן ממוצע בגרות משוקלל 110 לפחות, יהיו זכאים למלגת לימודים בסך 75% משכר הלימוד בשנת הלימודים הראשונה*.

תנאי סף להמשך הענקת המלגה בשנים הבאות הנו ממוצע ציונים 88 ומעלה או הכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת לימודים.

*לשם קבלת מלגות הצטיינות בבתי הספר אפי ארזי למדעי המחשב ואדלסון ליזמות במסלול דו חוגי מדעי המחשב ויזמות, עשויה להידרש עמידה ברף גבוה יותר, כפי שיפורסם באתר המרכז.

הערות:

  1. התנאים האמורים לעיל הינם רלוונטיים לזכאות לקבלת מלגות למועמדים שנרשמו ברישום מוקדם ואשר הגישו את בקשתם למלגה במסגרת הרישום המוקדם בלבד. לגבי מועמדים שנרשמו לאחר תום מועד הרישום המוקדם ו/או אינם עומדים בתנאים האמורים, קבלת מלגת הצטיינות או מלגת טכנולוגיות מתקדמות ושיעורן, והתנאים לכך, יהיו כפופים להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות ולהחלטה ואישור ועדת קבלה. מועמד שלא יציג את המסמכים החסרים עד למועד האחרון שנקבע אשר מצוין בטופס אימות הנתונים שנשלח למועמד בדוא"ל וכן מופיע בתחנת המידע, יחשב כמי שוויתר על מועמדותו למלגה באותה שנת לימודים. עם זאת, היה ויציג מסמכים לאחר המועד האחרון שנקבע, תהיה קבלת מלגה ושיעורה כפופים לשיקול ועדת הקבלה בכפוף להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות.
  2. מועמד שלא יציג את המסמכים החסרים עד למועד האחרון שנקבע אשר מצויין בטופס אימות הנתונים שנשלח למועמד בדוא"ל וכן מופיע בתחנת המידע, יחשב כמי שוויתר על מועמדותו למלגה באותה שנת לימודים. עם זאת, היה ויציג מסמכים לאחר המועד האחרון שנקבע, תהיה קבלת מלגה ושיעורה כפופים לשיקול ועדת הקבלה בכפוף להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות.
    מועמדים בעלי תארים אקדמיים קודמים אינם זכאים למלגות הצטיינות.

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר בדוא"ל - Rishum@idc.ac.il