​מלגות ללוחמים ותומכי לחימה !IMPACT

מטרת תוכנית המלגות !IMPACT של ידידי צה"ל בארה"ב, בשיתוף האגודה למען החייל, היא להוקיר לוחמים ותומכי לחימה על שירותם הצבאי המסור ותרומתם להגנת המדינה ולביטחונה. הענקת המלגה מיועדת לסייע לחייל המשוחרר (עד דרגת סרן) במימון לימודיו האקדמיים. בתמורה, מקבל המלגה יתחייב במשך כל תקופת הלימודים לתרום 130 שעות בשנה למען הקהילה, ולשמור על קשר עם התורם בחו"ל, המממן את מלגתו.


לאתר הרשמי
לפרטים נוספים, לחצו כאן >>

הערה:
סטודנטים הזכאים למלגה או הנחה, יידרשו לתרום לקהילה בהיקף שעות שנתי משתנה בהתאם לסוג הסיוע, בכל אחת משנות הלימוד בהן ינתן הסיוע, בפרויקטים מטעם אוניברסיטת רייכמן בלבד.
תקרת הסיוע והמלגות מתקציב אוניברסיטת רייכמן לא תוכל לעבור את גובה שכר הלימוד. פירוט תקנון המלגות באתר האוניברסיטה.