מלגה משותפת לאוניברסיטת רייכמן וקרן "אייסף"

 

אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, הנה קרן המלגות הפרטית הוותיקה בישראל, וארגון חברתי, יהודי ציוני, הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך, הגברת הנגישות להשכלה גבוהה וצמצום הפערים בחברה הישראלית. באייסף רואים את שוויון ההזדמנויות והנגישות להשכלה גבוהה ככלי מרכזי בצמצום פערים חברתיים וכלכלים. המלגה המשותפת מיועדות למועמדים שהתקבלו מן המניין ללא תנאי קבלה, הזקוקים לסיוע כלכלי, יוצאי שכונות מצוקה ועיירות פיתוח, בעלי פוטנציאל מוכח של תרומה לקהילה ומנהיגות חברתית וכן נזקקות כלכלית מוכחת. הזוכים במלגה מקבלים סיוע כלכלי נדיב ונדרשים לעסוק בפעילות חברתית התנדבותית. מועד אחרון להגשת מועמדות הינו 1.7.

החברות בתכנית אייסף כוללת: מלגה נדיבה (בסכום 32,400 ש"ח לשנה) אשר מחציתה מוענקת על ידי אוניברסיטת רייכמן, ליווי אישי, השתתפות בתוכנית לפיתוח מנהיגות הכוללת כ-15 מפגשים במהלך השנה (בימי שישי) והשתתפות בפעילות חינוכית-קהילתית באחד מהפרויקטים בתוכנית, בהיקף של 4 שעות שבועיות. הודעה בדבר פתיחת מועד ההרשמה ואופן ההרשמה תימסר בהמשך על פי הודעת קרן אייסף. אין להירשם בשלב זה באתר אייסף.
לתשומת לבכם: קבלה לתכנית זו מותנית בסדנת מיון ובראיונות קבלה אישיים המתקיימים מספר שבועות לפני תחילת שנת הלימודים.

 

לאתר הרשמי >>

 

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר עם גלית צבי, ר' מדור מלגות - gzvi@idc.ac.il