מלגות טכנולוגיות מתקדמות

 

מועמדים ללימודי תואר ראשון במדעי המחשב, בעלי ציון מתואם 710 ומעלה עם 5 יחידות מתמטיקה בציון 90 או בעלי ממוצע בגרות של 108 ומעלה עם 5 יחידות מתמטיקה בציון 90 ו- 5 יחידות פיזיקה או כימיה בציון 85 ומעלה, שעברו במהלך שירותם הצבאי הכשרה משמעותית כמתכנתים שבעקבותיה שירתו בצה"ל בתפקידי תכנות, יהיו זכאים, בכפוף לאישור ועדת קבלה ולהיקף המלגות, למלגת לימודים בסך של עד 50% משכר הלימוד בשנת הלימודים הראשונה. זכאותם למלגה בשנים הבאות תהיה תלויה בציון ממוצע 88 ומעלה או בהכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת לימודים הקודמת לשנה בה תינתן המלגה.

 


מועמדים למלגה נדרשים להציג את תעודת הסיום של קורס ההכשרה כמתכנתים, פרטים על היקף ותכני הקורס וכן שני מכתבי המלצה ממפקדיהם בצה"ל המעידים על העסקתם בתפקידי תכנות במסגרת שירותם הצבאי.


*לשם קבלת מלגות הצטיינות בבתי הספר אפי ארזי למדעי המחשב ואדלסון ליזמות במסלול דו חוגי מדעי המחשב ויזמות, עשויה להידרש עמידה ברף גבוה יותר, כפי שיפורסם באתר המרכז.


הערות:

 

  1. התנאים האמורים לעיל הינם רלוונטיים לזכאות לקבלת מלגות למועמדים שנרשמו ברישום מוקדם ואשר הגישו את בקשתם למלגה במסגרת הרישום המוקדם בלבד. לגבי מועמדים שנרשמו לאחר תום מועד הרישום המוקדם ו/או אינם עומדים בתנאים האמורים, קבלת מלגת הצטיינות או מלגת טכנולוגיות מתקדמות ושיעורן, והתנאים לכך, יהיו כפופים להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות ולהחלטה ואישור ועדת קבלה. מועמד שלא יציג את המסמכים החסרים עד למועד האחרון שנקבע אשר מצוין בטופס אימות הנתונים שנשלח למועמד בדוא"ל וכן מופיע בתחנת המידע, יחשב כמי שוויתר על מועמדותו למלגה באותה שנת לימודים. עם זאת, היה ויציג מסמכים לאחר המועד האחרון שנקבע, תהיה קבלת מלגה ושיעורה כפופים לשיקול ועדת הקבלה בכפוף להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות.
  2. מועמד שלא יציג את המסמכים החסרים עד למועד האחרון שנקבע אשר מצויין בטופס אימות הנתונים שנשלח למועמד בדוא"ל וכן מופיע בתחנת המידע, יחשב כמי שוויתר על מועמדותו למלגה באותה שנת לימודים. עם זאת, היה ויציג מסמכים לאחר המועד האחרון שנקבע, תהיה קבלת מלגה ושיעורה כפופים לשיקול ועדת הקבלה בכפוף להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות.
  3. מועמדים בעלי תארים אקדמיים קודמים אינם זכאים למלגות הצטיינות.


בתום מועד הרישום המוקדם, קבלת מלגת הצטיינות ושיעורה יהיו כפופים להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות ולאישור ועדת הקבלה.

 

לפרטים נוספים, אנא צרו קשר בדוא"ל - Rishum@idc.ac.il