מלגת לימודים על רקע סוציו-אקונומי

 

 

 

אוניברסיטת רייכמן שמה לעצמה למטרה לקלוט לשורותיו סטודנטים אשר עומדים בתנאי הקבלה האקדמיים אך מתקשים לשלם את שכר הלימוד בגלל מצוקה כלכלית. על מנת להקל על הסטודנטים החדשים בקליטתם, מאפשרת אוניברסיטת רייכמן להגיש בקשה למלגת לימודים במספר מועדים:

 

  1. מועמדים ללימודים שיקדימו הרשמתם ויציינו בטופס הרישום כי הם מעוניינים בהנחה על רקע סוציו-אקונומי, יקבלו לבתיהם טופס בקשה למלגה יחד עם ערכת קבלה ללימודים. בקשות אלו יוכלו להגיש רק מועמדים שיתקבלו כסטודנטים מן המניין עד סוף מאי בכל השנה. את הטפסים יש להגיש במלואם לא יאוחר מאמצע חודש יוני בכל שנה, למשרד דיקנאט הסטודנטים. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים ולצרף תעודות מתאימות במידת הצורך. ההחלטה על מתן ההנחה תימסר לתלמידים שיימצאו זכאים, באותו מועד ,לפני תחילת הלימודים. עד למועד זה, על התלמיד לשלם מקדמה ולעמוד בכל תשלומי שכר הלימוד במועדם.
  2. מועמדים ללימודים שהינם תושבי שכונות שיקום, עיירות פיתוח ושכונות מצוקה אשר יתקבלו ללימודים עד אמצע חודש יולי, יוכלו להגיש בקשת הנחה עד סוף חודש יולי.
  3. מתקבלים ללימודים שיתקבלו החל מתחילת יוני ועד 5.8, מוזמנים אף הם להגיש בקשת סיוע כלכלי עד תאריך 12.8. לצורך כך, עליהם לסמן בטופס הרישום כי הם מעוניינים בסיוע כלכלי וטפסי בקשת הסיוע ישלחו אליהם בדוא"ל. תשובות לבקשות אלו, ימסרו לפונים בתחילת חודש ספטמבר. לא תינתן אפשרות להגיש בקשת סיוע כלכלי בתחילת שנה א'.
  4. סטודנטים משנים ב' ומעלה יוכלו להגיש בקשות סיוע כלכלי על גבי טפסים שישלחו אליהם לקראת סוף אוגוסט. פרטים מדויקים יפורסמו בהודעה שתישלח עם פתיחת מועד הגשת המועמדות.


לפרטים נוספים, אנא צרו קשר עם גלית צבי, סגנית דיקנית הסטודנטים - gzvi@idc.ac.il