שכר הלימוד

תעריפי שכר לימוד לשנת תשפ"ג לתכניות התואר הראשון הנלמדות בעברית:

  • שכר הלימוד לשנת תשפ"ג - 44,200 ש"ח*. לכלל תוכניות התואר הראשון
    למעט המסלולים הבאים: תקשורת, מדעי המחשב, מדעי המחשב ויזמות, מנהל עסקים ויזמות, כלכלה ויזמות, פסיכולוגיה, מנהל עסקים ופסיכולוגיה, משפטים ופסיכולוגיה - 45,200 ש"ח*.
  • משפטים במסלול ישיר לתואר שני MBA במנהל עסקים - 59,100 ש"ח*.
  • משפטים במסלול ישיר לתואר שני בממשל - 50,500 ש"ח*.
  • משפטים במסלול ישר לתואר שני במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית - 50,800 ש"ח*.

המקדמה בסך 8,000 ש"ח עבור כל תוכניות התואר הראשון תשולם בהתאם למועד הקבלה ללימודים.

לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע אודות אפשרויות תשלום שכר הלימוד מעבר לתשלום המקדמה. (תשלום באמצעות כרטיס אשראי, העברות בנקאית, הוראת קבע) וזאת ע"פ תעריף מזומן/ פריסה.


א. תשלום ע"פ תעריף מזומן, עד ליום פתיחת שנת הלימודים, ו׳ בחשוון תשפ"ג, 31.10.2022.

ב. תשלום ע"פ תעריף פריסת תשלומים. שישה תשלומים חודשיים שווים לכלל תוכניות התואר הראשון, מחודש נובמבר 2022 עד לחודש אפריל 2023. שמונה תשלומים חודשיים שווים, מחודש נובמבר 2022 עד לחודש יוני 2023 , לתוכניות משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני.

במסלול ב - ייגבו ריבית ודמי טיפול

 

*תשלומים נלוויים (כגון תשלומים לאגודת הסטודנטים, קורסי אנגלית ותשלומים אחרים) ייגבו בהתאם להחלטת המוסדות הנוגעים בדבר.

 

  • סטודנטים בתוכנית התואר הכפול במשפטים ומנהל עסקים בתואר הכפול במשפטים ופסיכולוגיה ובתואר הכפול במשפטים וממשל יחויבו בסך 450% שכר לימוד לתואר. בשנה הראשונה והשנייה יחויבו 100% שכר לימוד כל שנה ובשנה השלישית והרביעית 125% שכר לימוד כל שנה.
  • סטודנטים בתוכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני MBA במנהל עסקים ובתוכנית משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני בממשל, יחויבו בסך 400% שכר לימוד עבור התואר במשפטים ובנוסף ב-60% משכר הלימוד של התואר השני. בכל שנה מארבעת השנים ישלמו 100% שכ"ל עבור התואר במשפטים ו- 15% שכ"ל על פי תעריף שכר לימוד של התואר השני הרלוונטי.
  • סטודנטים בתוכנית מנע"ס-חשבונאות, כלכלה-חשבונאות ומנע"ס- כלכלה חשבונאות בהתאם לרפורמה בלימודי החשבונאות החל מחודש מאי 2020, תוכנית החשבונאות תילמד במשך 3.5 שנים ותכלול את תוכנית ההשלמה בחשבונאות. שכר הלימוד לתוכנית 350% שכר לימוד שנתי. בשנה א יחויבו הסטודנטים ב 100%- שכ"ל, בשנה השנייה והשלישית 125% שכ"ל כל שנה.

 

 

תקנון הפסקת לימודים (מסיבות אישיות)


סטודנט אשר השלים את הליך הרישום הפורמאלי באוניברסיטת רייכמן, לרבות תשלום המקדמה, הנו סטודנט לכל דבר ועניין, ומקומו מובטח. עם זאת, יש ונסיבות אישיות יוצאות דופן מונעות מסטודנט לקיים את התחייבותו להתחיל את לימודיו בשנת הלימודים אליה נרשם, אף שכבר שילם את המקדמה. במקרים אלו, ניתן לבטל את הלימודים תוך מתן הודעה בכתב, בהתאם לנוהל הודעה על הפסקת לימודים. החיוב הכספי ייקבע על פי מועד ההודעה על הפסקת הלימודים (ראה טבלת הפסקת לימודים מטה).

 

מועמד אשר זכאותו להנחה על בסיס כלכלי מאת אוניברסיטת רייכמן, או להנחה/ מלגה מאת האוניברסיטה בשיתוף עם ארגון אחר*, נמצאת בבדיקה של מדור המלגות, יהיה זכאי לדחות את מועד ההודעה בכתב על הפסקת לימודים, עד ליומיים מיום קבלת התשובה ממדור מלגות. זאת במידה והתשובה לזכאותו תינתן לאחר המועד האחרון להודעה על ביטול לימודים וקבלת החזר מלא של תשלום המקדמה.

 

סטודנט שהגיש מועמדות למלגות שאינן מוענקות בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן, או ממתין לתשובה בקשר למלגות הצטיינות, לא יקבל דחיה של מועד ההודעה בכתב על הפסקת הלימודים. על הסטודנט להודיע לאוניברסיטה בכתב על ביטול לימודים בהתאם לתקנון הפסקת הלימודים, ללא קשר למועד קבלת התשובה למלגה.

 

*מלגות בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן הן: מלגת אייסף ומלגות ליוצאי חיל הים באמצעות קרן מוקה לימון ז”ל ורפאל דה-רוטשילד.

 

סטודנטים המפסיקים את לימודיהם, או לא מתחילים אותם לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.

 

 


נוהל הודעה על הפסקת לימודים:


סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תשפ"ג והחליט לבטל או להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך , באמצעות הטופס המיועד לכך. יש ל​העביר את הטופס למנהל רישום וקבלה (באמצעות מכתב, פקס או דוא"ל).

על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא ת​חשב כהודעה על הפסקת לימודים ורק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל למנהל רישום וקבלה תיחשב לעניין זה.

 

סטודנטים המפסיקים את לימודיהם, או לא מתחילים אותם לאחר שהתקבלו ושילמו את המקדמה, יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.

 

הודעה על ביטול הלימודים תחשב רק לעניין הרישום והקבלה ללימודים באוניברסיטת רייכמן, סטודנט שנרשם למעונות חייב להודיע על כך בכתב מול מנהל המעונות והינו כפוף למדיניות הביטול בתקנון המעונות

 

טבלת הפסקת לימודים (מסיבות אישיות):

הודעה על ביטול לימודים / הפסקת לימודים   התשלום בו חייבים
כ"ט תמוז תשפ"ב 28.07.22 תוחזר המקדמה
א' אב תשפ"ב - כ"ח אב תשפ"ב ​ 29.07.22 - 25.08.22 ​25%   מהמקדמה
​כ"ט אב תשפ"ב - י"ט אלול תשפ"ב ​26.08.22- 15.09.22 ​50%  מהמקדמה
​כ' אלול תשפ"ב  - ד'  תשרי תשפ"ג ​16.09.22 - 29.09.22 ​75%  מהמקדמה
​ה תשרי תשפ"ג - ו' חשון תשפ"ג ​30.09.22 - 31.10.22 ​המקדמה כולה
​ז' חשוון תשפ"ג - ז' שבט תשפ"ג ​01.11.22 - 29.01.23 ​50%   משכר - הלימוד
​ח' שבט תשפ"ג - כ"ז אדר  תשפ"ג ​30.01.23 - 20.03.23 ​66%   משכר - הלימוד
​מ - כ"ח אדר  תשפ"ג  ​21.03.23 ​100%  שכר - לימוד

 

 

 

*הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, מבטלת את הזכאות למלגה/הנחה, בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.

צרו קשר

מחלקת שכר לימוד

  • Tuition@idc.ac.il

אביטל אולבסקי

מנהלת מחלקת שכר לימוד

הדס אורן

סגנית מנהלת מחלקת שכר לימוד

רונית איזיק

נטלי בורשטיין

רכזת שכר לימוד

שרון קופפרברג

רכזת שכר לימוד