בגרות:

מקצועות חובה

יחידות
ציון
 
תנ"ך
ספרות
הבעה עברית
אנגלית
ערבית לערבים
הסטוריה
אזרחות
מתמטיקה
 

מקצועות בחירה

יחידות
ציון
 
תושבע"פ
תולדות עם ישראל
פיסיקה
כימיה
מחשבת ישראל
ביולוגיה
חקלאות
מדעי החברה
אמנות
תאטרון
תקשורת
גיאוגרפיה
דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית
שיווק ומכירות
נהול משאבי אנוש
נהול תעשיתי
ניהול הייצור
תקשורת וחברה
מערכות אלקטרוניות
עצוב כללי
מכשירנות
מדעי המחשב
מחשבים
חשמל
ניהול
עבודת גמר עם בונוס
עבודת גמר בלי בונוס
שפה זרה
אחר כולל בונוס
אחר כולל בונוס
אחר ללא בונוס
אחר ללא בונוס
 
מקצועות נוספים
יחידות
ציון