• 30 יוני 2022 19:30 בניין אריסון-לאודר (לובי אריסון לאודר)

    ערב בוגרים למסלול הבינלאומי של כלכלה

    בית ספר טיומקין לכלכלה

שתפו ב:

פגישת מחזור של בוגרי מסלול דו-חוגי במנהל עסקים וכלכלה של המסלול הבינלאומי