• 19 מאי 2022 10:00

    סיור מספר 2 למשרדי הBIG 4 יוצא לדרך

    המרכז לקריירה

שתפו ב:

• מפגש עם שותפ/ים והיכרות עם המחלקות בחברות EY ו-PWC • מפגש עם מתמחה/ים • סיור במשרדים • מינגלינג וכיבוד