• 23 אוקטובר (עד ה-28 באוקטובר) 08:00

    שבוע היכרות לסטודנטים שנה א' באוניברסיטת רייכמן

    מנכ"לית וסגנית נשיא
    לסטודנטים בלבד