• 08

    08/06/2023 18:00:00
    08/06/2023 20:00:00
    יוני 2023 18:00

    טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד

    לשכת נשיא

שתפו ב:

טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד