• 26

  26/01/2023 17:30:00
  26/01/2023 20:30:00
  ינואר 2023 17:30 בניין רדזינר-קיימות (אולם ויינרב SL201) (לובי רדזינר-קיימות)

  אירוע סיום קורס - מדעי המחשב ללא מחשב

  בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב
  סגור למוזמנים בלבד

שתפו ב:

בטקס ישתתפו הילדים שילמדו בתכנית, הוריהם, והסטודנטים שילמדו בתכנית במסגרת הקורס