• 28 נובמבר 2022 19:30 בניין אריסון-לאודר (סמינריון פרופר A323) (סמינריון אבן A321) (סמינריון A322)

    CLYF - העצמה כלכלית

    מדור מלגות
    סגור למוזמנים בלבד

שתפו ב:

CLYF הינו פרויקט העצמה כלכלית המתקיים תחת דיקנאט הסטודנטים