• 28

  28/05/2023 09:00:00
  28/05/2023 13:00:00
  מאי 2023 09:00 בניין רדזינר-קיימות (אולם ויינרב SL201) (לובי רדזינר-קיימות)

  הכנס השנתי של בית הספר לקיימות: איך מאכילים 9 מיליארד?

  בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל כיל ובזן
  פתוח לקהל הרחב

שתפו ב:

כנס שמתקיים אחת לשנה, בשיתוף עם מרכז מן, אוניברסיטת תל-אביב