• 23

  23/03/2023 19:00:00
  23/03/2023 22:00:00
  מרץ 2023 19:00 בניין רדזינר-קיימות (אולם ויינרב SL201) (לובי רדזינר-קיימות)

  כנס עשור לבית הספר לקיימות

  בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל כיל ובזן | ארגון הבוגרים
  סגור למוזמנים בלבד

שתפו ב:

חגיגת עשור לבית הספר לקיימות, מיועד לסטודנטים ולבוגרי בית הספר לקיימות

אירועים נוספים