• 06 דצמבר 2022 18:00 בניין אדלסון ליזמות (EL03)

    אירוע זרקור בקמפוס - Moon Active

    המרכז לקריירה
    לסטודנטים ובוגרים

שתפו ב:

אירוע זרקור של המרכז לקריירה למטרות גיוס

אירועים נוספים