• 12 דצמבר 2022 08:00 בניין רדזינר-קיימות (כיתה SL102)

    כנס בנושא Persuasion and Healing

    בית ספר הארי רדזינר למשפטים
    פתוח לקהל הרחב

שתפו ב:

כנס בנושא Persuasion and Healing